Aan de hand van voorbeelden krijgen bezoekers hier een indruk wat het verschil is tussen wel, deels of niet fertigeren. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uien doen het goed op fertigatie

Gefertigeerde uien doen het dit jaar beter dan beregende uien. Dat is te zien op een uien demo- en proefveld van Van Iperen in Mijnsheerenland (Z.-H.).

Op een 15 hectare groot perceel van Landbouwbedrijf Van de Erve worden naast gele en rode uien ook sjalotten geteeld. Bezoekers krijgen uitleg bij een demo met 21 uienrassen waarin wordt gekeken naar het effect van fertigatie op deze rassen.

Deze rode uien ontwikkelen zich prima met fertigatie. De goed ontwikkelde wortelpruiken laten zien dat de constante stroom voedingstoffen goed wordt opgenomen. Dit geldt eigenlijk wel voor alle rassen.

De uien rechts krijgen 100% voeding middels fertigatie, links 50%. Bij gelijk aantal uien laat 100% fertigatie met name het blad in dit stadium een betere ontwikkeling zien.

Het verschil tussen traditionele teelt en fertigatie laat deze foto goed zien. Links wordt beregend met optimale korrelbemesting en rechts wordt gefertigeerd.

Bezoekers kregen ook uitleg over het optimale moment van toediening van de kiemremmer MH.

Eerst wordt gekeken of de uien al een nek/bol-verhouding van een op drie hebben.

Voor een verfijning van het advies wordt van ongeveer 10 uien het loof tot op de bol afgesneden. Dan worden deze uien gewogen.

Daarna worden de bladloze rokken eruit gehaald en die ook gewogen. Is het gewicht van deze rokken meer dan 15% van het gewicht van de eerder gewogen uien, dan is het tijd voor de MH-toepassing.

Om de uienvlieg te bestrijden heeft Van de Erve de Groene Vlieg ingeschakeld. Dit bedrijf zet wekelijks een aantal zwermen gesteriliseerde uienvliegen op het perceel uit die gaan paren met 'wilde' uienvliegen en die dan geen nakomelingen krijgen. Op de foto een insectarium met uienvliegen die onderzoekers hadden meegenomen om een en ander toe te lichten.

Over het hele perceel staan verspreid insectenvallen die ook wekelijks worden gemonitord. Omdat uienvliegen op wit afkomen kan worden volstaan met koffiebekertjes. Het toepassen van insecticide tegen trips wordt zo gepland dat dit enkele dagen voor het uitzetten van nieuwe gesteriliseerde uienvlieg plaatsvindt.

Beheer
WP Admin