Foto: ANP AlgemeenNieuws

Twijfel over inzet boerentoezicht op witwassen

Ook agrarische bedrijven en paardenfokkers zouden volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën een zekere toegang moeten hebben tot een drietal persoonsregisters.

Dit als middel tegen witwassen en financiering van terrorisme. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter twijfels. Het is mogelijk disproportioneel en kan ook averechts uitpakken.

Drie registers

Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een advies. Het gaat om de toegang tot de registers van het burgerservicenummer (BSN), de basisregistratie personen (BRP) en het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s).

Grote sommen geld

Aan deze gegevens in de hand zouden ze kunnen controleren of bedrijven zaken doen met bonafide personen. De aanname is dat agrarische ondernemers en mensen uit de paardenwereld regelmatig flinke sommen contant geld in handen krijgen, waarop meer toezicht gewenst is.

Extra ogen

De wet waarin een en ander geregeld moet worden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De private toezichthouders – allereerst de grote banken – worden aangeduid als ‘poortwachters’ en moeten dienen als extra ogen en oren van de overheid in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De Autoriteit Persoonsgegevens maant tot voorzichtigheid: “De groep van Wwft-instellingen is omvangrijk en zeer divers en bovendien gaat het om een groep die tot dusverre geen ervaring heeft met het verwerken van (onder meer) het BSN, hetgeen kan leiden tot extra risico’s.”

Beheer
WP Admin