Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. - Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Tweede Kamer zit met uitnodiging aan FDF in de maag

In de landbouwcommissie is discussie over de vraag of het wel gepast is FDF uit te nodigen.

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer zit in de maag met een voorgenomen uitnodiging aan Farmers Defence Force (FDF). Twee weken geleden besloot de commissie FDF uit te nodigen om te praten over de bijdrage vanuit de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen.

Relativering Jodenvervolging

In de landbouwcommissie is daarna een discussie ontstaan over de vraag of het wel gepast is FDF uit te nodigen. In december 2019 heeft de Kamer met grote meerderheid een motie van de PvdA aangenomen waarin de regering wordt gevraagd geen overleg of onderhandeling aan te gaan met personen of organisaties die de Jodenvervolging en de Holocaust relativeren of bagatelliseren.

Aanleiding voor de motie waren uitspraken van FDF-voorman Mark van den Oever die tijdens een hoorzitting in provinciale staten in Noord-Brabant zei: “Als straks de boeren zijn verdwenen, zeg dan niet ‘wir haben es nicht gewüsst’.”

FDF betreurde later dat mensen zich gekwetst voelen. “Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen”, aldus FDF destijds. De vraag is of de opstelling van FDF inmiddels zodanig is veranderd, dat het parlement het gesprek met de organisatie kan aangaan.

Gisteren zou de landbouwcommissie in de Tweede Kamer in beslotenheid praten over de uitnodiging aan FDF, maar dat ging niet door omdat een groot deel van de commissie (VVD, D66 en CDA) de vergadering voortijdig had verlaten.

Reacties

 1. De uitspraak van de kamer van bijna 2 jaar geleden getuigd niet van Goed Leiderschap en zeker is het geen besluit om als partijen nader tot elkaar te komen. Praten kan leiden tot begrip voor elkaars standpunt. de rug toe keren leidt tot verder verwijdering. Dit laatste wordt de laatste jaren nogal eens geprdikt in de politieke arena en dus ook in het publieke debat (twitter en andere sociale media). Ik denk dat als onze politieke arena niet bestond uit mensen die denken dat Hun Eigen Waarheid Heilig is, maar de drie temijnen besteden aan bij elkaar komen en niet met het prediken van hun partij geloof, waren er minde rproblemen en hadden we al maanden een nieuw kabinet.

  1. Juist beste Han Riel . Ze hebben het niet in de hand en dat beetje wat ze denken in hun hand te hebben zijn ze allang verloren . Het is net zoals u stelt . Ze hebben maar een waarheid en dat is hun waarheid . En lands belang is voor de meeste helemaal niet aan de orde en dus belang van mensen telt alleen maar om zieltjes te winnen . Ze gouw ze er zitten beginnen ze je uit te kleden . Om hun ideeën door te drijven desnoods met dwang .Maar aangezien ze onderling niet tot overleg komen en alleen elkaar de les lezen . Weet niemand meer wat wel kan en wat gaat er gebeuren . En kruipen er steeds meer mensen op alle gebied in de loop graven . En de tolerantie wordt met de tijd minder . En als dan boeren de straat op gaan wordt dit niet in dank afgenomen . Maar kijk eens hoe heel de maatschappij afgegleden is . De een schietpartij na de ander en messen trekken is ook normaal aan het worden en vrouwen en kinderen zijn ook al niet overal veilig. Ze ***len veel maar lossen niks op. Denk daarbij aan het zwarte pieten gedoe bv . Voegt niets bij . Terwijl er elders mensen zijn die hulp behoevend zijn en gewoon niet of nauwelijks geholpen worden . en zo zijn er veel zaken . Maar blijkbaar is dat niet interessant voor hun ego om er over te praten en op te lossen . En goed en veilig en voldoende voedsel produceren is waarschijnlijk ook niet interessant .deze reactie is automatisch gemodereerd

 2. Het is goed om lering te trekken uit WOII, vooral de aanloop naar de oorlog toe. De oorlog met 70 miljoen slachtoffers, waarvan 6 miljoen vermoorde joden, laat zien hoe de mens in elkaar steekt. En geloof het of niet: opvattingen zijn misschien veranderd, maar de mens is geen steek veranderd.
  Na de oorlog wilde men dat dit nooit meer zou gebeuren en werd er onderwezen, hoe het zover heeft kunnen komen. Het enige wat hiervan is overgebleven is de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag met een gedichtje voorgelezen door 1 of andere scholier op de Dam met de strekking: “Het was heel erg, maar nu zijn we gelukkig vrij” en daarna een dag blowen op festivals. Kennis van de voorgeschiedenis is er bij de jeugd amper meer. Dat het bijvoorbeeld de wetenschap was, die aangaf dat alleen het “superieure” ras uiteindelijk zal overleven, weet men niet meer. Dat de hele bevolking destijds gehersenspoeld was door propaganda van de overheid, wil men blijkbaar vergeten.

  Parallellen trekken is momenteel in Nederland zelfs strafbaar. Hiermee zou het verleden worden gebagatelliseerd. Als je wilt dat het verleden dood bloedt en zich herhaalt, ben je met dit soort wetgeving/censuur zeker op de goede weg. Je zou bijvoorbeeld niet mogen zeggen dat “Goebbels jaloers zou zijn op de zendtijd van de NPO”?

  Maar het imago van onze weledelgestrenge politici is niet geschaad, want zij hebben niet met iemand gepraat die wel parallellen durft te trekken en opkomt voor een minderheid/zondebok.

  1. Beste Jelle Bakker De mens zal nooit veranderen . Maar er zijn tijden dat we ten opzichte van elkaar toleranter zijn en dus meer kunnen verdragen van elkaar . Maar als er te veel mensen bij elkaar komen moet men voor zich zelf opkomen en daarbij een ander in zijn waarde laten . Wat nu aan het gebeuren is dat de hele politiek over elkaar heen valt en alle beer putten open gaan . En wat ze de burger verbieden zelf uitvreten en daar nog goed mee wegkomen omdat ze denken dat ze min of meer onschendbaar zijn . Gelijktijdig wordt de rijkere rijker en de armere armer en wordt hier niets tegen gedaan . Dan neemt de verdraagzaamheid en tolerantie bij de doorsnee burger af en criminelen krijgen steeds meer vat op de maatschappij . Groepen mensen gaan zich verzetten tegen van alles en nog wat en onvrede lijd tot geweld wat aangewakkerd wordt door beroeps rel schoppers om de maatschappij te ontwrichten . Het blijkt gewoon dat ze de zaken niet meer in de hand hebben . En nu boeren nog een keer onteigenen als ze niet willen wat een overheid wil . Dus de boer kruipt ook al in de loop graaf om zich te beschermen en wordt daardoor ook minder tolerant en verdraagzaam . De verdeel en heers politiek die nu toegepast wordt gaat veel geld kosten . Want in kielzog van de boeren worden veel bedrijven mee de afgrond in getrokken . Zo ontstaan broei nesten voor conflicten want de armoede wordt alleen maar groter voor de minder bedeelde en deze groep zal alleen maar groter worden .

 3. Rutte en Kaag hebben al zo veel gelogen en die laten jullie zitten en daar praten jullie mee, deze twee lieden hebben duizenden in de ellende gestort, denk aan b.v de toeslagrechten.
  Tweede kamer waar zijn jullie in Godsnaam mee bezig .

 4. Mensen wat worden we toch met zijn alle voor de gek gehouden . Liegen ,bedriegen ,elkaar voor van alles en noch wat uitmaken ,niets afwerken ,belasting ontduiken ,zich niet aan eigen opgestelde regels houden en ga zo maar door . Maar wel burgers die zich niet aan deze regels of zaken houden zoals voorgeschreven veroordelen als niet sociaal en crimineel . En dan door blijven zeiken over een uitspraak die mogelijk niet handig was . Maar blijk dat zulke dingen aangegrepen worden om mooi je ergens van kunt onttrekken . Het woord vergeten en vergeven kennen ze blijkbaar niet ten opzichte van burgers . Maar zelf zijn ze blijkbaar in de veronderstelling dat ze onschendbaar zijn en dus met wat mooi gepraat en gedraai zich excuseren en weer gewoon op dezelfde voet verder gaan . Een goed leiderschap is om mensen van verschillend menig en inzicht bij elkaar te brengen en zo tot een compromis te komen dat men samen weer verder kan . Maar weglopen betuigd niet van bereidheid tot een compromis en dus is slecht leiderschap . Deze duur betaalde gasten vandaag nog afscheid van nemen .

 5. Er zijn 12 ministers en staatssecretarissen door grove fouten bij het groot vuil gezet en dan zouden ze niet willen praten met fdf?

Beheer
WP Admin