Landbouwminister Henk Staghouwer vindt het een goed idee om menselijke mest terug te brengen in de landbouw. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Tweede Kamer wil mensenpoep terug in voedselketen

Menselijke mest moet worden opgenomen in de kringlooplandbouw.

De Tweede Kamer wil dat onderzoek gedaan wordt hoe gerecyclede nutriënten uit menselijk mest aan de voedselkringloop kunnen worden toegevoegd.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk en zijn coalitiegenoten Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) kregen donderdag 19 mei ruime steun voor een motie die daarop aandringt.

‘Geen resten medicijnen op akkers’

Landbouwminister Henk Staghouwer vindt het een goed idee om menselijke mest terug te brengen in de landbouw. Dat moet wel met de nodige waarborgen worden omkleed, zegt hij. Hij wil niet dat humane medicijnen of antibiotica op de akkers terecht komen.

CDA’er Boswijk zegt dat juist nu er mogelijk schaarste ontstaat aan grondstoffen als fosfaat, stikstof en kali, het van belang is die grondstoffen terug te winnen uit menselijke mest.

Reacties

  1. Tekort aan P,N,K nou waarom moet de veestapel dan nog steeds uitgedund worden!! Nee er zal wel een financieel voordeel aan zitten, en de boer die zich laat verleiden zit daarna met vervuilde grond. Krijgt ie daar ook weer de schuld van… slimme overheid.

  2. Mogen ze mooi houden. Verkoop de mestkorrels maar in de randstad aan particulieren zoals veganistenen vegetariërs

  3. Ik ben benieuwd hoe men dat gaat doen met microplastics, pfas, zware metalen en medicijnresten die vollop in mensen mest (rioolslib) aanwezig is. Of moeten we van de tweede kamer de wereld verder vergiftigen met viezigheid uit de stad.

    1. Krijgen mensen dan ook een fosfaatquotum? En voor een nieuw kindje moet je dan eerst quotum kopen?

    2. @Groot. Nee naast medicijn vervuiling zal er geen andere vervuiling in deze kringloop zitten, we krijgen de tonnetjes WC weer terug met bijbehorende kar in de straat. Wees eerlijk met de tonnetjes kunnen we de waterspoeling achterwege laten spaart per persoon op jaarbasis vele m3 schoon water. Een alternatief zou zijn per buurt een mestkelder met opvang van klimaat onvriendelijke gassen, die eens in de zoveel weken wordt leeg gehaald met electrische mesttankauto’s om zo richting medicijn afscheider te gaan alvorens het naar de boer voor hergebruik.

Beheer
WP Admin