Een perceel bloeiend vlas. Foto: Fotopersbureau Dijkstra AkkerbouwNieuws

Tweede Kamer: meer steun voor vlas- en hennepteelt

De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met een motie van de SGP waarin de regering wordt gevraagd de vlas- en hennepteelt in de eco-regeling van de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zo snel mogelijk anders te waarderen dan gewone rustgewassen.

Er moet voor gezorgd worden dat deze vezelteelten ten minste op evenveel of meer ondersteuning kunnen rekenen als bij de vergroeningsregeling, stelt de SGP.

Weinig bemesting en gewasbescherming nodig

De teelt van vezelgewassen als vlas en hennep kon bij de vergroeningsregeling rekenen op een toeslag van € 150 per hectare, maar onder de nieuwe eco-regeling als rustgewas is van die financiële stimulans nog maar € 50 per hectare over. Volgens de SGP zijn vezelgewassen niet alleen een rustgewas, maar leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan de vastlegging van CO2 en de verduurzaming van bouwmaterialen. Ook hebben de teelten relatief weinig gewasbeschermingsmiddelen en bemesting nodig. Daarom is meer steun gewenst, aldus de SGP.

Beheer
WP Admin