Cypermethrin wordt in granen en koolzaden toegepast. - Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Twee jaar respijt voor onkruid- en insectenbestrijder

De insectenbestrijder cypermethrin en de onkruidverdelger flumioxazine mogen wat Nederland betreft nog twee jaar in de Europese Unie toegelaten blijven.

Dat zegt demissionair landbouwminister Carola Schouten op advies van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Cypermethrin wordt in granen en koolzaden toegepast en flumioxazine kent toepassingen in de fruitteelt.

Hormoonverstorende eigenschappen

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Schouten aan dat beide middelen op basis van oude criteria zijn beoordeeld op hormoonverstorende eigenschappen. Ondertussen zijn de beoordelingseisen aangepast en zouden de stoffen opnieuw moeten worden beoordeeld. De minister zegt op basis van het CTGB-advies dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat een hernieuwd onderzoek hormoonverstorende eigenschappen aan het licht zullen brengen.

Nieuwe onderzoeken

Dus stemt Schouten in Europa in met een toelating van de werkzame stoffen voor een periode van twee jaar. Ondertussen moeten er nieuwe onderzoeken worden gedaan om over twee jaar opnieuw over de toelating te kunnen besluiten.

De minister is het eens met de beëindiging van de Europese toelating van de insectenbestrijder fosmet, die in Nederland al niet meer in toegelaten middelen voorkomt.

Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) besluit mogelijk deze week over de toelating van de middelen.

Beheer
WP Admin