Prisca Kleijn.<br /><em>Foto: KAVB</em> AkkerbouwAchtergrond

‘Tulpenareaal dit jaar 7% groter’

Het tulpenareaal groeit door in 2016, dankzij de groeiende bloemenafzet.

Dat zegt Prisca Kleijn, directeur Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), in reactie op de areaalcijfers van het CBS.

Hoe komt het dat het bloembollenareaal in de loop der jaren zo is gegroeid?

“Vooral de broeierij groeit sterk in Nederland. En waar bloemen worden gebroeid, zijn bollen nodig. Vooral de afzet van tulpen, ons nationale symbool, is fors gegroeid. Dat leidt ertoe dat voor 2016 opnieuw een groei in areaal is voorzien n de tulpen: een plus van 7%. Dat zit nu in de grond. In West-Friesland zijn de bedrijven de laatste jaren bijvoorbeeld flink gegroeid. Broeiers telen vaak hun eigen bollen. Tulpen worden van half december tot na Pasen gebroeid. Het succes van de bloembollenteelt is dat consumenten voor een beperkt bedrag vrolijkheid en kleur in huis halen. Dat geldt ook voor het geslaagde concept bol-op-pot, waarmee ook perken worden opgeluisterd.”

Is er ruimte om verder in oppervlakte te groeien?

“De bloembollenteelt begon in de Zuid-Hollandse bollenstreek, maar is inmiddels uitgebreid naar Noord-Holland, Flevoland en ook steeds meer het Noordoosten van Nederland. Vooral in het Noordoosten zijn nog groeimogelijkheden. Hier worden vooral tulpen en lelies geteeld. Het past goed in de rotatie van akkerbouwbedrijven.”

Wat is de grootste kans voor de sector?

“Een grote kans is duurzame productie van zowel bollen als bloemen. We zien in de tulpenbroei bijvoorbeeld allerlei nieuwe technieken zoals led-verlichting, meerlagenteelt en zonnepanelen. Zo kun je de productie verhogen op een eenzelfde oppervlakte. Onze sector heeft vorig haar een co2-reductie van 27% behaald ten opzichte van 5 jaar geleden. Daar zijn we best trots op. Het is goed voor het milieu en de portemonnee van de ondernemer.”

En bedreiging?

“Onvoldoende transparant werken. We moeten uitleggen wat we doen en waarom we dat zo doen. Dat doen we door informatie uit te dragen, onder meer in de media. Zo kweken we begrip in de maatschappij. Zo zorgen we ervoor dat we voldoende grond tot onze beschikking hebben voor de teelt van bloembollen. We blijven zo groeien en bloeien.”