Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Tuinder investeert fors in energiebesparing

Subsidieregeling IRE (in 2013 opgegaan in IMM) heeft duidelijk geleid tot meer investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Gemiddeld is de energiebesparing door de gesubsidieerde energie-investering 28.929 kuub gas en 10.259 KWh elektra in de glastuinbouw.

Door de regeling is van 2007 tot medio 2015 voor circa € 50 miljoen geïnvesteerd in energiebesparing in de glastuinbouw. Wel stelt de meerderheid van de ondernemers dat ze ook zonder de subsidie in energiebesparende maatregelen zou investeren. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot, een consultancy onder gebruikers van de regeling.

64% glastuinders investeert zonder subsdieregeling

Het onderzoek ’Effectevaluatie Regelingen IRE en IMM’ is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit de glastuinbouw reageerden 71 telers op de enquête (13%). Wat opvalt is dat 64% van de ondervraagde glastuinders die geen subsidie hebben ontvangen, toch in een van de voorgeschreven innovatieve technieken investeerden.

Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) stelde de Europese Unie bijna € 600 miljoen als cofinancier ter beschikking, om boeren en tuinders te ondersteunen. De regeling richt zich op risico’s als het veranderende klimaat en de verdroging van natuurgebieden. Het programma heeft als overkoepelend doel tot een leefbaar platteland en een vitale, duurzame agrarische sector te komen.

Beheer
WP Admin