AlgemeenOpinie

Transparantie graanmarkt moet blijven

De Europese Commissie wil de verplichte certificering van de import en export van graan afschaffen om de administratieve lastendruk te verminderen. Behalve voor graan in de TRQ-quota of als een exportsubsidie of importheffing geldt. Dat is een nobel streven, maar heeft wel een negatief effect, vooral voor de graantelers.

Brussel publiceert iedere donderdag de gegevens over de aangevraagde certificaten voor de im- en export van graan. Die certificaten moeten binnen drie maanden zijn benut, anders zijn bedrijven de borgstelling voor het certificaat kwijt (€1 per ton). De publicatie geeft iedere week een mooi inkijkje in hoe gewild het Europese graan is op de wereldmarkt. Of andersom, hoe hard Europese afnemers graan uit derde landen nodig hebben.

De markttransparantie wordt dus minder als de certificering verdwijnt. Daar hebben vooral de graantelers last van, omdat zij niet zelf graan importeren of exporteren. Maar de certificering is wel een bureaucratische rompslomp. En bovendien niet meer zo nodig, omdat de EU de regulering van de graanmarkt al in 2010 vrijwel afbouwde. De graanhandel is het dan ook eens met het afschaffen van de verplichte certificering.

Maar de verminderde markttransparantie is wel een groot nadeel. Als Brussel de certificering afschaft, moet daar een duidelijke en snelle publicatie van DG-Douane voor in de plaats komen met wat iedere week wordt geëxporteerd of binnengehaald in de EU. Wat dat betreft kan Brussel een voorbeeld nemen aan het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Die doet dat al voor de VS.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin