Premium
Met twee Valtra’s in slagorde zaaien de broers Jensma in Oudebildtzijl (Fr.) hun suikerbieten. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwReportage

Tot aan de sneeuw goede start op mooie grond

Met twee Valtra’s in slagorde zaaien de broers Jensma in Oudebildtzijl (Fr.) hun suikerbieten. De eerste legt het land 6 meter breed zaaiklaar met een koppensneller voorop en een kopeg achterop de trekker. De tweede zaait de bieten er direct achteraan met een 12-rijige zaaimachine. De grond is prachtig dit jaar aldus Jensma. Ze hebben voor de regen niet alle bieten kunnen zaaien. Na Pasen rest nog 18 hectare.

Donderdagmiddag 1 april, met op de achtergrond de Amercentrale rondt Peter van Beek het erwten zaaien af. 's Ochtends waren twee percelen van samen 28 ha klaargelegd met de rotoreg. De laatste regen viel rond half maart. De oogst is voor groenteverwerker Ardo in Zundert. Na de groeiperfiode van 85 à 90 dagen van de erwten komt, afhankelijk van de situatie, een gewas spinazie of een groenbemester. - Foto: Peter Roek

Medewerker Anton de Laat (Rasenberg Wagenberg) zaait bieten op een perceel aan de koekoeksweg in Drimmelen. - Foto: Peter Roek

Loonbedrijf Rasenberg Wagenberg zaait bieten. Bietenzaadjes op vaste ondergrond met goed aansluitende droge grond erboven. V.l.n.r. akkerbouwer Corné Brenders, collega Peter van Beek, trekkerchauffeur Anton de Laat. - Foto: Peter Roek

Loonbedrijf Oomen zaait cichorei in Waspik (N-.Br.). Ard-Jan Oomen vierkiest VF-cultuurwielen (1 bar) op rij-afstand boven brede banden. "Het liefst zaai of poot je niet in rijsporen. Bovendien, als in brede banden de druk te laag is , gaan ze binnenin hol staan, slechte drukverdeling." - Foto: Peter Roek

Maatschap Remijn in Eenrum (Gr.) legt met lage bodemdruk het bietenland klaar. De trekker staat achter op dubbellucht en in de fronthef hangt nog een stel banden die de voorwielen ontlasten om zo met één spoor de grond over de hele werkbreedte egaal aan te drukken. De zwaardere grond wordt zo in twee keer met een kopeg zaaiklaar gemaakt. De bieten zitten er in, maar het zaaien van de uien is nog even uitgesteld totdat de winterse buien weer vertrokken zijn. - Foto: Mark Pasveer

Plant en zaaiwerkzaamheden in Lafelt (B.) net over de grens in Zuid-Limburg. Loonbedrijf Cerfontaine in Berg- en Terblijt zette de eerste plantuien in februari de, kon maar pas tegen het einde van maart verder met het planten. - Foto: Twan Wiermans

Michiel drummen, akkerbouwer uit Berg en Terblijt (L.), spuit onkruid in wintertarwe. - Foto: Twan Wiermans

Loonbedrijf Jimmink Kolhorn BV zaait een perceel suikerbieten voor Klaas Keppel in Anna Paulowna (N.-H.). Chauffeur Jac Bijl controleert samen met Steijn Keppel de breedte van de teeltvrije zone langs de sloot. De 30 % afslibbare kleigrond ligt er mooi bij en het zaad komt goed in de vochtige grond. Bij het zaaien wordt over de rij een bodemherbicide gespoten. - Foto: Sytze Bakker

Loonbedrijf & mestdistributie gebr. Dekker uit Lekkerkerk (Z-.H.) transporteert mest naar akkerbouwers. Het gaat hier om een mengsel van driekwart rundveemest en een kwart filtraat uit de mestscheiding. Het filtraat verhoogt het aandeel stikstof in het mengsel. - Foto: Peter Roek

Donderdag 1 april, Folva-aardappelen poten aan de Killeweg in Hank (N-.Br.). De gebroeders Hans en David van Gammeren zijn blij dat ze uiteindelijk geen dammetjes in de rug hoefden aan te leggen, ook al waren de macjines er al haast klaar voor. - Foto: Peter Roek

Beheer
WP Admin