Premium
Door diverse maatregelen mogen boeren steeds minder dierlijke mest gaan gebruiken. Op basis van eerste schattingen neemt de plaatsingsruimte met meer dan 20% af. Verlies van derogatie speelt de grootste rol. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenAchtergrond

Tot 20% minder mestruimte door opstapeling regels

Reacties

 1. Dat een groot deel van de boeren niet wil zien dat de waterkwaliteit achteruit holt door allerlei oorzaken onder ander teveel stikstof teveel chemicaliën en teveel residuen van bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen, waar ik woon is het drinkwater nu al zo zwaar vervuild dat we zwaar veel extra moeten betalen ons land is inderdaad zwaar in verval zelfs een varken vervuilt zijn eigen nest niet. Maar een groot deel van de boeren wil niet inzien dat het roer om moet. En het roer moet volgende week niet om maar had 20 jaar terug al om gemoeten , de aarde warmt met een niet bij te houden tempo op maar zelfs dat blijft men ontkennen misschien is LTO zo dom nog niet. Ik had gedacht dat de landbouwsector wijzer was geworden maar schijnbaar zijn er nog steeds veel domme boeren.

  1. Even anders je iegen strond en wat in de riolering komt is ook niet heilig . We hebben in Nederland ongeveer 17 miljoen mensen . Tel dit maar eens op hoeveel vervuiling dit geeft wat levenonderhoud betreft . En alle luxe die er bijkomt kijken die ook grote impect op milieu heeft . Is niet het probleem te veel mensen per hectare ? .

 2. Merst verwerking is alleen zinvol voor dat gedeelte wat voor export weg kan . Je gaat geen water uit mest halen voor mest die in de buurt afgezet kan worden . Eest water eruit halen dan dikke fractie op land rijden en daarna de dunnefractie . Dit is alleen zinvol als de dunne fractie tot extra waarde gemaakt kan worden en het volume veel minder wordt en er een waardevol geconcentreed product ontstaat . En groot deel kunstmest kan vervangen .

  1. Eerste opmerking mestscheiding is alleen zinvol als de dikke fractie voldoende droog is, dat maakt de transportkosten minder maar in de praktijk wordt een mestscheider ingehuurd om 2 of 3 dagen mest te scheiden daarbij gaat veelal de dunne fractie terug in de mestput. Dit was vooral interessant als je de dikke fractie met onmogelijk hoge gehaltes af kon voeren maar sinds de verplichte onafhankelijke monsterneming is dat ook van de baan. De dunne fractie zal door middel van een osmose proces moeten worden gescheiden in water en een stikstofconcentraat maar dat is nog steeds onrendabel.
   Als de landbouw serieus had gezocht naar een oplossing was die er al lang geweest, maar de sector bleef kiezen om te frauderen ( en geloof mij ik kan het weten)

  1. Allemaal lui die uit de ruif van de boer eten en willen scoren . Maar als de ruif van de boer leeg is zullen ze een nieuwe moeten zoeken om van te eten . Nu de boer . Wie dan. ? . Vul maar in de gewone burger met eigenhuis en beetje spaargeld gaan ze dan plukken . Want hun ruif moet gevuld blijven . Er zijn al burgers die dit in de gaten hebben . Maar helaas nog lang niet genoeg er moet gewoon een keer de bezem door de politiek . Waar nu hopenlijk een begin mee is gemaakt . Dat het anders kan en mag is al gebleken en effect op termijn het zelfde kan zijn of mogelijk beter . Want wat ze nu willen geeft ook geen garantie . Maar er gaat met geld gesmeten worden en men weet nog niet eens of het beoogde effect dan ook gehaald wordt of ook resultaat geeft . Maar zolang de ruif niet leeg is gaan ze gewoon door .

  2. Hans er zij 2 mogelijkheden of minder boeren of kiezen voor minder productie (met meer kwaliteit ) maar het kwartje wil no steeds niet vallen.

 3. Geen oorzakelijk verband meer: maatregelen nemen die de veehouderij treffen maar dat heeft niet het beoogde effect hebben. Dit land daalt af naar een corrupt systeem waarin waarheid niet meer belangrijk is, alleen de systematische decimering van de voedselvoorziening om het land te benutten voor andere doelen. Een bevolkingsgroei van 3,5 miljoen mensen de komende jaren, heftige verstedelijking, onvoldoende voedsel meer voor de eigen bevolking en geen positie meer op de wereldmarkt. Dank voor de toekomstige afbraak van dit land.

  1. Antwoord op N. Hendrix en mb , wat willen jullie nu eigenlijk terug naar de bruinhemden van 40/45 die alles en iedereen verraden en puur voor eigen gewin gaan, Mijn oude heer toen keuterboer en boerenknecht heeft vele malen gezegd zich dood te schamen voor meneer de boer die met Gods gratie een maaltje aardappelen gaf tegen afgifte van voldoende sierraden.
   Naar die tijd wil ik niet terug onder geen enkele voorwaarde.

  1. En dit alles wordt opgetuigd om boeren te ruimen en asielzoekers ruimte te bieden. Een land in verval!

  2. Dit is een antwoord op kippen, inderdaad je kakelt als een kip zonder kop, ik weet ook dat de asielstroom naar bepaalde Europese landen drastisch moet worden ingeperkt maar ik ervaar jouw reactie als puur racistisch dit zou de redactie van de Boerderij moeten verbieden maar dat lef hebben ze niet omdat ze bang zijn abonnees te verliezen

Beheer
WP Admin