Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Topigs past adviesprijzen van gelten aan

Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin heeft de adviesprijzen van gelten aangepast. Vanaf 31 oktober 2022 zijn de adviesprijzen van 10 weekse gelten € 8 goedkoper geworden, terwijl de prijs van gelten die 28 weken oud zijn juist € 10 is gestegen.

Dat beide leeftijdgroepen nu verder uit elkaar liggen komt door gewijzigde productiekosten. Vooral de sterk gestegen voerkosten en de huisvestingskosten maken dat de kostprijs voor oudere gelten gestegen is. Bij gelten die op jongere leeftijd worden gekocht neemt de koper juist een groter deel van deze kostenstijging voor zijn rekening.

Het aanpassen van de adviesprijzen van gelten gebeurt incidenteel. De laatste keer dat de basis voor de prijsberekening van fokgelten is aangepast was in 2019.

De prijs van zowel Topigs 20 als TN70-gelten van 10 weken bedraagt nu € 160 per stuk en € 376 als ze 28 weken oud zijn. De prijs van TN50-gelten ligt met respectievelijk € 169,50 en € 385,50 per gelt net wat hoger. Het nieuwe schema werkt ook door in de Topigs Norsvin referentieprijs. Ook die is aangepast.

Beheer
WP Admin