Jan Willem Beaujean, directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV: “Het traject van belonen en beprijzen als onderdeel van de voedseltransitie is er een die we niet meer gaan missen.” – Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Topambtenaar: ‘Pad naar belonen en beprijzen onomkeerbaar’

De nieuwe minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zal doorgaan op het pad van belonen en beprijzen, om te zorgen dat de landbouw verduurzaamt en de consument bewustere keuzes maakt. Die overtuiging heeft Jan Willem Beaujean, directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV.

Beaujean zegt dat de weg naar belonen en beprijzen ‘onmiskenbaar en onomkeerbaar’ is. Hij verwijst daarbij ook naar een zin uit het geklapte landbouwakkoord, waarin het ministerie zegt ‘normeren en beprijzen’ te willen inzetten om ecologische doelen te bereiken.

De topambtenaar sprak tijdens een bijeenkomst van de TAPP-coalitie, die al vijf jaar pleit voor een eerlijke prijs voor dierlijk eiwit. Beaujean zegt dat het woord eiwittransitie in combinatie met belonen en beprijzen steeds vaker op straat te horen is. “Dat is hoopgevend.” Hij las er niets over in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, “Misschien zijn ze deze heel even vergeten”.

‘Niet alleen woorden, ook daden’

Maar ook al hebben de vier partijen er niets over opgeschreven in het hoofdlijnenakkoord, dat betekent niet dat het pad niet doorloopt. “Het traject van belonen en beprijzen als onderdeel van de voedseltransitie is er een die we niet meer gaan missen.” Volgens Beaujean wil het ministerie zich daaraan committeren. “Dat zijn niet alleen woorden, maar dit zijn ook daden.”

Marketingbureau Prosu heeft in opdracht van de TAPP-coalitie gekeken naar het oordeel van veehouders over een verhoogde prijs voor vlees, zuivel en eieren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een bestaand Duits model, waarbij extra belasting wordt geheven op consumentenproducten. De geheven taks wordt vervolgens ingezet voor beter dierenwelzijn en een hoger boereninkomen. De fiscale opbrengst komt boeren twintig jaar ten goede (in de vorm van inkomen) en kan eenmalig worden ingezet voor dier- en milieuvriendelijke stalaanpassingen. Uit een representatieve steekproef blijkt dat 53% van de Nederlandse veehouders zo’n systeem wel ziet zitten. De meeste boeren hopen dat het Duitse systeem ook ten goede kan komen aan Nederlandse boeren die naar Duitsland exporteren.

Een dergelijke methode van beprijzen is een van de elementen in de gereedschapskist waar de overheid uit kan putten, zegt directeur-generaal Beaujean. “We hebben de toolkit en de bouwstenen.”

Beheer
WP Admin