AkkerbouwOpinie

Toets nú uw strategie en stuur tijdig bij

Is uw bedrijf groot genoeg? Is uw grond goed genoeg? Check of uw strategie toekomstbestendig is. Crisis of geen crisis, uw toekomst maakt u zelf, dus stuur tijdig bij. Dát is ondernemerschap.

Het is hard te moeten vaststellen dat voor veel gewassen de prijzen erg slecht zijn. Het seizoen is niet voor iedereen even goed afgesloten. We kunnen hierom treuren, maar dat helpt niet. Het is een feit, het komt meer en meer aan op individueel ondernemerschap en verandering.

Crisis hakt erin aan begin teeltseizoen

Een crisis komt nu extra hard aan, aan het begin van een nieuw teeltseizoen en dan zijn liquide middelen nodig om te kunnen telen.

Het woord crisis is ontleend aan het Latijn, en kan ook vertaald worden met ‘beslissende ommekeer’, dat oorspronkelijk een woord uit de vaktaal van de medicijnen was en het hoogtepunt en het beslissende stadium van een ziekte aanduidde. Het gaat terug op het Grieks krísis ‘onderscheid, beslissing’, dat behoort bij het werkwoord krínein ‘onderscheiden, beslissen’.

Nú is de tijd om zaken aan te pakken en te veranderen

Met andere woorden, het is nu het moment om een onderscheidende beslissing te nemen hoe uw onderneming zich aanpast aan de crisis en markt. Tijdige verandering wanneer het niet goed gaat, is noodzakelijk. Een scala van mogelijkheden is er. Als voedselproducent weet u één ding zeker. U produceert voedsel, en daar blijft altijd behoefte aan.

Liever een matige strategie dan géén strategie

Weet ook dat uw omgeving verandert, u moet ook mee veranderen om continuïteit aan uw bedrijf te bieden. Het is altijd lastig om in te schatten of u de juiste veranderingen inzet en of het op de juiste tijd gebeurt. Deskundigen op het gebied van verandering en strategie zeggen dat een slechte strategie niet bestaat, géén strategie dat is het enige slechte wat u kan overkomen. Het hebben van een bedrijfsstrategie is dan ook noodzakelijk.

Akkerbouwbedrijven die teeltmiddelen niet kunnen betalen

Het bepalen van de bedrijfsstrategie is meer een onderwerp voor het winterseizoen. Wat ons opvalt is dat de beschikbaarheid van liquide middelen op meerdere bedrijven (te) beperkt is om teeltmiddelen aan te schaffen. Dan is er wel crisis! Tijd om hier alert op te zijn en aan te werken. Mogelijk dat het eventuele tekort aan liquide middelen een goed moment is om in te grijpen en aan te passen.

Aandachtspunten om uw bedrijfsstrategie te toetsen

Een aantal aandachtspunten die u kunnen helpen de bedrijfsstrategie te toetsen of te bepalen:

– Voldoet uw bedrijfsopzet aan de huidige eisen?

– Is de bedrijfsoppervlakte toereikend om de komende vijf tot tien jaar te overbruggen?

– Biedt uw bedrijf voldoende perspectief, of moet er wat anders gebeuren?

– Zijn er voor het bedrijf mogelijkheden voor meer samenwerking?

– Is of komt er een bedrijfsopvolger beschikbaar én is er voldoende werk, omzet en rendement voor een opvolger?

– Is de kwaliteit van de grond optimaal?

– Is de bewaaraccommodatie toereikend voor het huidige of nieuwe bouwplan?

– Wat wilt u zelf, wat heeft u ervoor over boer te blijven en hoe denken uw huisgenoten erover?

Rustig nadenken tijdens voorjaarswerk

Vragen om tijdens het ­zaaien en poten eens over na te denken en voor uzelf te ­beantwoorden. Ondernemen is veranderen! De toekomst is niet wat erop je afkomt, maar wat je er zelf van maakt.

Beheer
WP Admin