Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Toename longvliesontstekingen bij vleeskalveren

Er is een opvallende toename van het aandeel dodelijke infectieuze longproblemen bij vleeskalveren. Dat blijkt uit de analyse van gegevens uit de inzendingen naar de sectiezaal van GD in de periode 2016 tot en met juni 2020.

Bij de vleeskalveren zijn in de categorie infectieuze longproblemen ‘acute fibrineuze longontsteking’ en ‘acute longvliesontsteking’ nader geanalyseerd. Binnen het aantal inzendingen met infectieuze longproblemen blijkt het percentage inzendingen met longvliesontsteking, met 58,1 en 51,5% in respectievelijk het tweede en eerste kwartaal van 2020, hoger vergeleken met dezelfde kwartalen van eerdere jaren.

Oorzaken

Deze stijging in het percentage inzendingen met longvliesontsteking is niet alleen veroorzaakt door M. haemolytica, want het percentage inzendingen waarbij M. haemolytica werd aangetoond was lager. Het percentage veroorzaakt door E. coli bleek hoger. Indien deze trend de volgende ronde doorzet wordt eventueel verder gekeken naar mogelijke verklaringen, zo meldt Veekijker.

Koorts en ademhalingsproblemen

Het blijkt dat het gaat om bedrijven met kalveren die drie tot zeven maanden na opleg symptomen vertoonden van plotselinge koorts, ademhalingsproblemen en verhoogde uitval door snelle sterfte. De dierenartsen op de betrokken bedrijven dachten aan uitbraken van mannheimia of salmonella. Pathologisch onderzoek toonde E. coli als infectieuze oorzaak aan.

Beheer
WP Admin