Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwOpinie

‘Toekomstvisie akkerbouw mist urgentie’

De toekomstvisie die de Brancheorganisatie Akkerbouw samen met Rabobank recent wereldkundig maakte, ademt geen urgentie en crisissfeer uit. Dit terwijl de visie wel een aantal zorgelijke ontwikkelingen schetst.

Zoals de achteruit hollende bodemvruchtbaarheid onder druk van het intensieve bouwplan in combinatie met scherpe bemestingsrichtlijnen. Voeg hierbij toenemende restricties voor gewasbescherming en het wordt inderdaad een hele toer om de huidige hoge gewasopbrengsten, en dus ook saldo’s, te handhaven.

Financiering

Grond en nieuwe technologie worden onbetaalbaar voor een doorsnee akkerbouwbedrijf. En door strengere financieringseisen van banken wordt het voor een gezinsbedrijf haast onmogelijk om te groeien. Laat staan voor opvolgers om een heel bedrijf te financieren. De financieringsstructuur van akkerbouwbedrijven zal dan ook veranderen, verwacht Rabobank. Maar hoe (ingrijpend) dan? Gaan, net als in Frankrijk, Chinezen grote lappen grond overnemen?

Pleiten voor vitaliseringsplan

Als met name de Brancheorganisatie Akkerbouw vindt dat al deze ontwikkelingen een groot gevaar zijn voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw, dan is er meer nodig dan het lanceren van een visie. Dan moet het, in navolging van de glastuinbouw, de varkenshouderij en melkveehouderij, pleiten voor een vitaliseringsplan.

Beheer
WP Admin