Nieuwbouw in Zaandam. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

TNO heeft methode om stikstof in de bouw te halveren

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2– en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen.

Dankzij door TNO ontwikkelde software kan voortaan het effect berekend worden van maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten tegengaan. De onderzoeksorganisatie verwacht dat bedrijven die de rekenmethode toepassen de stikstofuitstoot in de woningbouw binnen enkele jaren kunnen halveren.

Tot nu waren er nauwelijks betrouwbare rekenmethodes beschikbaar voor emissies die vrijkomen bij bouwprojecten. Daarvoor moet volgens TNO de hele keten in kaart worden gebracht, van productie en logistiek tot en met de bouwplaats. Met de nieuwe software wordt het mogelijk om al tijdens de aanbestedingsfase van een project de uitstoot van verschillende bouwmethodes te vergelijken.

Onderbouwde beslissingen

Voor elk type bouw kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend. Op basis van de nieuwe methode kunnen bouwbedrijven voortaan goed onderbouwde beslissingen nemen, zegt Mario de Rooij, projectmanager Emissieloos Bouwen bij TNO. “Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto.” De Rooij verwacht dat ook veel voordelen te behalen zijn met prefab-bouwen, waarbij elementen vooraf in een fabriek, in plaats van op de bouwplaats, in elkaar worden gezet.

Volgens TNO zal vooral de bouw van eengezinswoningen, waar veel projecten door stikstofeisen vertraging oplopen, profijt hebben van de nieuwe software. De Rooij verwacht dat de stikstofuitstoot daar binnen enkele jaren gehalveerd kan worden en op termijn nog veel verder kan verminderen.

Emissieloos Bouwen

De Bouwemissietool is door TNO ontwikkeld binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen. Vorig jaar hebben diverse overheidsinstellingen, bouwbedrijven en opdrachtgevers van bouwprojecten afgesproken zich de aankomende jaren gezamenlijk in te zetten voor de verduurzaming in de bouw.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Kijk “Climate: The Movie”. Iedereen die wil leren hoe problemen worden gecreerd en in leven worden gehouden doen er goed aan deze zeer interessante film te kijken. Het mooie van het CO2 “probleem” en het stikstof probleem es dat deze problemen onmiddelijk ophouden te bestaan op het moment dat er niet meer over gepraat wordt zoals dat ook bij “zure regen” het geval was. “Climate: The Movie” is via omroep ON te bekijken met Nederlandse ondertiteling.

Beheer
WP Admin