Foto: Bert Jansen AlgemeenCommentaar

‘Tijd voor biogas’

De energiecrisis brengt naast de bekende nadelen ook kansen. Zo staat biogas weer helemaal in the picture.

Jarenlang golden mestvergisting en covergisting als schone beloften die niet uit de verf kwamen. Het rendeerde niet, de afzet van digestaat was een probleem, er was gedoe over wat er wel en niet in de vergister mag. Duitsland kende in de jaren ‘00 een ware biogas-boom, gedreven door subsidies en overheidsbeleid. In Nederland kwam de bouw van installaties maar mondjesmaat op gang in die tijd en daarna kwam de kleine sector zelfs in jaren van crisis terecht.

Interessante nieuwe systemen

Maar tijden veranderen. De techniek heeft niet stilgezeten, waardoor er nu interessante nieuwe systemen zijn. Vooral de ontwikkeling van puremestvergisting of monomestvergisting zonder toevoeging van cosubstraten is interessant voor veehouders. Met het programma JumpStart van FrieslandCampina is het – helaas – niet zo hard gegaan als eerst de bedoeling was. Doel was om 1.000 melkveehouders van een monovergister te voorzien. Maar toch zit er nu groei in, bij een gebouwd aantal van 36.

Biogas

Andere aanjagers zijn nog belangrijker: de energietransitie en de gascrisis. In de transitie naar klimaatneutrale energievoorziening is biogas een ideale aanvulling op de grillige energiebronnen zon en wind. Biogas kun je opslaan en snel inzetten bij stroomtekort. Bovendien kun je biogas goed gebruiken als brandstof in de transportsector, zolang die nog niet helemaal elektrisch is. En dat er met het wegvallen van Rusland én Groningen als gasleveranciers behoefte is aan nieuwe gasbronnen behoeft verder geen betoog.

Grote rol groen gas

Klimaatminister Rob Jetten (D66) ziet een grote rol voor groen gas. Hij mikt op een productie van 2 miljard kuub per jaar. Dat is eigenlijk pikant, want het is zijn partij die binnen het kabinet het hardst aanstuurt op inkrimping van de veestapel, en dus van mestproductie. Mocht hij in debat komen met zijn partijgenoot De Groot, dan kan hij dit argument in de strijd werpen: mestvergisting vermindert de uitstoot van zowel de broeikasgassen methaan en kooldioxide als de emissie van ammoniak op veebedrijven. Trouwens, zelfs bij krimp van de veestapel is nog veel groei in biogas mogelijk. Nu wordt maar 5% van de mest vergist.

In theorie staan heel veel seinen op groen voor biogas. Daarmee is nog niet gezegd dat dit ook vlotjes zal gebeuren. Daarvoor moeten snel de hobbels worden geslecht op het gebied van financiering en – hoe kan het ook anders – vergunningverlening.

Lees ook: Monomestvergisting: hoe pak ik dat aan?

Reacties

  1. Nu de vrije markt gasprijs alweer gezakt is naar een niveau van voor de oorlog , zal een rendements berekening er heel anders uitzien. En zullen vele plannen weer de kast ingaan .

  2. Wat zijn de gevolgen van het drastisch inkrimpen van de veestapel voor de Biogas productie? Gaat die navernant omlaag, dan is dat dus geen Duurzame oplossing voor de mensheid. Wat als we doen als de Duitsers Speciaal voor de Vergisting gewassen telen? In mij ogen zou dit kunnen leiden tot een dalende voedselzekerheid, omdat we maar één hoofdgewas kunnen telen op een perceel of voedingsgewas of energie gewas en daar komt nog bij dat ook de energie gewasteelt onderhavig zal worden gemaakt aan de terugdringing van Chemie in de landbouw. We de energiemais ook Biologisch gaan telen net als alle andere gewassen in ons bouwplan? Of gaan we onze energie kopen in landen waar Chemie binnen de landbouw toegestaan is? Over afhankelijheid van anderen gesproken en afhankelijkheid van de Weersinvloeden.

  3. Is het zo dat energiebedrijven als nuon de stroom verplicht moeten aannemen door de overheid bij de bouw van biogas-installaties? En zo’n contract duurt 20 jaar. Wat moet bv nuon daarna? Verplicht afnemen en gesubsidieerd betalen of vrije markt prijzen? Als dat zeer lage prijzen zijn zit de biogas boer klem na die eerste leuke 20 jaar. Stoppen kan niet door de hoge gedane kosten dus is hij het haasje?

Beheer
WP Admin