Mest scheiden aan de bron is een belangrijke eerste stap richting de productie van mineralen op maat. - Foto: Bert Jansen VarkensColumn

‘Tijd voor betere verwaarding van varkensmest’

Verwerkers voegen een serie kosten toe aan mest, omdat nog onvoldoende wordt betaald door afnemers.

De voorzitter van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, Bart Naeyaert, ziet het wel voor zich. Tijdens de persbijeenkomst afgelopen vrijdag van het VCM schetste hij een beeld van een veehouderij die enerzijds zoveel mogelijk lokaal geteelde grondstoffen en bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie aan de dieren voert. Hiermee heeft de sector al grote stappen gezet. Anderzijds moet het ook mogelijk zijn de mest lokaal zoveel mogelijk tot waarde te brengen. Op dit gebied liggen er ook mogelijkheden, vooral als in de Europese Unie overeenstemming wordt bereikt over het gebruik van stikstof uit dierlijke mest als kunstmestvervanger.

Lager poorttarief

Een betere verwaarding van mineralen uit varkensmest is wel een ding. Verwerkers voegen nu alleen kosten toe aan de mest die ze aanvoeren. Een poorttarief van onder de € 21 ben ik nog niet tegen gekomen. Dat bedrag moet echt omlaag, tot onder de € 15 per ton. Dat kan alleen als de mineralen uit mest voor een belangrijk deel regionaal zijn te plaatsen en dusdanig waarde krijgen dat ze geld opbrengen. Er komt de nodige mestverwerkingscapaciteit bij dit jaar. Het is hoog tijd dat nu ook wordt gewerkt aan een betere verwaarding van de varkensmest.

Drijfmest met mate

In een interview onlangs vroeg POV-voorzitter Linda Janssen zich hardop af wat er mis is met drijfmest. Op zich niet veel, mits het met mate wordt toegepast. Vanuit het oogpunt van kringlopen, precisielandbouw en verwaarding van mineralen is een grote drijfmestgift geen optie. Het risico van de minerale stikstof in de mest is dat deze vervluchtigt of uitspoelt. Van de organisch gebonden stikstof is niet duidelijk wanneer dit vrij komt en hoeveel ervan vrijkomt op het moment dat een gewas dit nodig heeft.

Mestproducten op organische basis

Drijfmest toedienen is dus vergelijkbaar met een schot hagel. Het ligt daarom meer voor de hand om te werken met organische meststoffen, zoals concentraten, waarvan bekend is wat er in zit en hoe de benutting is. In dat geval krijgt dierlijke mest waarde voor een akkerbouwer, want hij kan uitrekenen wat hij ervoor terug krijgt.

Reacties

  1. Mest is voor de boer die het afzet een kostenpost .Verwerken kost ook geld . En transport van drijfmest en de verwerkte producten daarvan ook . Tel dit maar op dan kun je best stellen dat poort tarief naar 15 euro moet . Maar het is de vraag of de afnemers van het of de eind producten meer kunnen of willen geven . maar de verwerking breid nog steeds uit en deze willen liefst hele jaar continu hele jaar door draaien . Naar mijn mening wordt het risico om continu heel het jaar door mest aangevoerd te krijgen tegen deze prijzen groter . Als drijfmest in de buurt afgezet kan worden op het land dan kan dat voor minder dan deze prijs . En zal door velen daar gebruik van gemaakt worden . En dan kan er op een gegeven moment vraag naar drijfmest ontstaan en dan hoeft er maar een overstag te gaan die de prijs laat zakken . En de 21 euro grens is gebroken . En bij meer aanbod van verwerking zal de afzet prijs verwerkte producten ook niet harder stijgen . En daarbij transport kan ook beperkende factor zijn want deze moeten ook weer een retour vracht hebben om uit de kosten te komen . Daarom zal naar mijn mening de mest helemaal droog en tot pallets geperst worden en de dunne fractie de mineralen er uit zo geconcentreerd mogelijk . En water moet hier blijven . Liefst zoveel mogelijk op boerderij . Transport is over hele traject een vrij grote kostenpost . En in mijn ogen is er niets mis met drijfmest volgens mij heeft het ook een positief effect op bodem leven .

  2. @Armer dan moet je bij een coöperatie je mest laten verwerken.
    Dan zijn de kosten en opbrengsten inzichtelijk en die hoeven niet veel winst te maken.
    Maar helaas kan het daar ook nog niet onder de 21 euro.
    Afzet concentraat en gehygienizeerde fractie kost helaas nog geld.

  3. Rare gedachte, er is echt niks mis met drijfmest. Je kunt als handelaar geen 21 euro bijkrijgen en het bij de akkerbouwer brengen zonder het onoverzichtelijk te houden. Dat kan wel bij verwerking. Dan ziet niemand wat de handelaar in eigen zak houdt.

Beheer
WP Admin