Foto: ANP AlgemeenNieuws

Tientallen natuurvergunningen veehouderijen vernietigd

Alle door de provincie Noord-Holland aan veehouderijen verleende natuurvergunningen die hun basis ontlenen aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn deze week door de rechtbank Noord-Holland vernietigd.

Het gaat om 29 natuurvergunningen. De rechtbank kwam tot deze beslissing naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State die op 29 mei oordeelde dat natuurvergunningen niet mogen worden verleend op basis van het PAS. De provincie Noord-Holland zal nu nieuwe besluiten moeten nemen op de aanvragen om verlening van een natuurvergunning, concludeert de rechtbank. De kans dat die nieuwe aanvragen gehonoreerd zullen worden, is er onder de huidige wetgeving niet.

Beheer
WP Admin