Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Thoolse zoete bataat voor de industrie

Door de populariteit van de zoete bataat bij de consument wordt gekeken of deze teelt ook in Nederland rendabel kan zijn. Op Tholen pakt een aantal akkerbouwers de teelt grootschalig op. Zij telen voor een vaste afnemer.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat loofresten mee de rooier ingaan, heeft Den Engelsman achter de loofklappers wortelkoppers gemonteerd die de bovenkant van de rug scheren.

De teelt gebeurt net als bij aardappelen op ruggen, daarom kan voor de oogst ook een aardappelrooier worden ingezet. Een manco is dat groen loof geklapt moet worden en dat zorgt regelmatig voor opstropen.

Op het bedrijf gaan de knollen via de stortbak in onderlossers als tussenopslag. Wanneer een vrachtwagen komt laden, wordt de onderlosser weer gelost in de stortbak zodat de knollen twee keer over de axiaalreiniging gaan en ook twee keer gelezen worden.

Zoete bataat wordt ook wel zoete aardappel genoemd, maar is daar geen familie van. De bataat hoort daarentegen tot de windefamilie, zoals het blad en de rankvorming laten zien. Aan de bloei is het ook te herkennen. De bloem is gelijk aan de haagwinde, maar kleiner en blauw.

Deze coöperatie bestaat uit een deel van het personeel en directie van Van Leijsen mestdistributie in Poortvliet. Hier staan enkele leden van de coöperatie de gerooide zoete bataat na te lezen voor ze in opslag gaan in een onderlosser.

De zoete bataat die op Tholen wordt geteeld, is niet voor de versmarkt maar voor industriële verwerking. Een vaste afnemer verwerkt de bataat tot frites en babyvoeding. Omdat beschadigingen voor de industrie minder ernstig zijn, kan machinaal worden gerooid. Loonbedrijf Den Engelsman uit Poortvliet rooit hier met aardappelrooier voor coöperatie Van Leijsen. - Foto s: Anton Dingemanse

Een nestje zoete bataat. Knollen ontstaan onder de grond vanuit een kiemknop aan de geplante stengel. Een kiemknop kan, zoals te zien, een redelijk aantal knollen voortbrengen en er kunnen meerdere producerende kiemknoppen aan een stengel zitten.

Ondanks de natte oogstomstandigheden blijft het veld acceptabel achter.

De knollen in de rooierbunker. Ze zijn duidelijk aan de natte kant. Rotting ligt daarom op de loer.

Beheer
WP Admin