Foto: Hans Hut AlgemeenNieuws

Thieme: ‘Van Dam moet les leren’

De Partij voor de Dieren wil van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) weten wat hij vindt van het besluit van de rechter om de vergunning voor konijnenjacht op Terschelling, af te wijzen. De rechter vindt dat onvoldoende duidelijk is gemaakt dat de konijnen schade veroorzaken aan gewassen, terwijl dat de juridische reden was voor de afschot van konijnen.

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de PvdD vindt dat objectieve en controleerbare gegevens moeten worden gebruikt bij de afgifte van vergunningen voor het bejagen van konijnen. Zij vindt dat Van Dam lering moet trekken uit de uitspraak van de rechter.

In de kwestie waar de rechter zich over boog, ging het om een vergunning die was gegeven in 2013, waarbij het aanvankelijk ging om het voorkomen van schade aan zomerhuisjes en fietspaden. Maar bij de afgifte van de vergunning, was deze gestoeld op het artikel dat gaat om het voorkomen van schade aan landbouwgewassen.

Om daar enige onderbouwing aan te geven werd gedurende de procedure een document op tafel gelegd met verklaringen van pachter, die verzochten om de schade door konijnen te bestrijden. De rechter vond echter dat die verklaringen onvoldoende waren onderzocht en onderbouwd met feiten.

Beheer
WP Admin