<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

Tevreden over steun aan biologische landbouw

Bionext, de organisatie voor de biologische land- en tuinbouw, is blij met de steun die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) geeft aan de biologische sectoren, door de verruiming van het Borgstellingsfonds.

Staatssecretaris Van Dam kondigde vrijdag aan dat hij bedrijven die overstappen van gangbare naar biologische productie wil ondersteunen. Het gaat om de introductie van de mogelijkheid van borgstelling voor het werkkapitaal dat nodig is voor de omschakeling. De borgstelling is in samenwerking met de banken voorbereid. “Op deze wijze kan kredietverstrekking door banken voor werkkapitaal tijdens de omschakelperiode gaan plaatsvinden”, aldus Van Dam.

Moeizame omschakeling

De omschakeling van gangbare naar biologische land- en tuinbouw gaat in Nederland trager dan de toenemende vraag naar biologische producten door de consument. Bovendien verloopt de omschakeling in omringende landen sneller, zegt Bionext.

Het totale areaal biologische landbouwgrond groeit nauwelijks. Het marktaandeel biologisch in de supermarkt bedraagt in Nederland ongeveer 3,7%. Dat is aanmerkelijk minder dan in bij voorbeeld Denemarken (8%).

‘De overheid zou voor haar eigen gronden niet voor de winst, maar voor verduurzaming van de landbouw moeten kiezen’.

Pachtbeleid zorgenkindje

Directeur Bavo van den Idsert van Bionext zegt in een reactie het initiatief van Van Dam toe te juichen. Maar tegelijk vraagt hij zich af of er nog meer in het vat zit, gezien de zorgelijke ontwikkelingen in het pachtbeleid: “Er wordt steeds vaker voor heel korte tijd verpacht. Dat is voor biologische ondernemers geen optie. De overheid zou voor haar eigen gronden niet voor de winst, maar voor verduurzaming van de landbouw moeten kiezen. Dat sluit ook aan bij het pleidooi van Van Dam voor een wijziging van het Europese landbouwbeleid.”

Met de regeling wil Van Dam de drempel voor boeren om over te schakelen naar biologische productie verlagen.

Beheer
WP Admin