Foto: Mark Pasveer AkkerbouwOpinie

‘Terechte ontheffing voor Batavia in bieten’

Het ministerie van landbouw geeft terecht een ontheffing aan bietentelers om het insecticide Batavia te mogen gebruiken. Het is een tegemoetkoming nu neonicotinoïden niet meer zijn toegestaan als coating voor bietenzaad om insecten te bestrijden.

Neonicotinoïden zijn vorig jaar verboden door Brussel. De chemische middelen zijn te gevaarlijk voor bijen en andere nuttige insecten. In bieten zijn deze middelen eveneens verboden, ook al bloeit het gewas niet. Neonicotinoïden werken namelijk systemisch: ze worden door de plant opgenomen en blijven na de teelt met bietenresten achter in de grond. Dan worden ze weer opgenomen door vervolgteelten. Als die wel bloeien, kunnen bijen alsnog het loodje leggen, redeneert Brussel.

Bestrijding insecten zonder Batavia nagenoeg onmogelijk

Diverse lidstaten vinden zo’n redenering te ver gaan en geven een ontheffing, zodat neonicotinoïden daar wel mogen. Het Nederlandse ministerie van landbouw doet dat niet. Hierdoor zijn Nederlandse bietentelers onthand in de bestrijding van insecten. Met Batavia kunnen ze in ieder geval de bietenvlieg in toom houden. Die vlieg legt eitjes op bladeren. Als die uitkomen, graven de larven gangen in bladeren, wat kan leiden tot een sterke opbrengstderving.

Bovendien is Batavia al toegelaten in andere gewassen, zoals aardappelen, zaaiuien, bollen en groentegewassen. Als het in die gewassen wel gebruikt mag worden, dan moet dat in bieten ook kunnen. De ontheffing voor Batavia is daarom volledig op zijn plaats.