AkkerbouwOpinie

Teler de pineut bij aanpak fritesfabrieken

Tijd dat fritesaardappelrassen met veel afkeuringen op een zwarte lijst komen. Fritesfabrieken wijzen voorkeursrassen aan, maar weigeren bij tegenspoed doodleuk partijen van die rassen.

Dit jaar kun je het kaf van het koren scheiden. Of anders gezegd: in slechte tijden leer je je vrienden kennen. Met vrienden bedoel ik nu eigenlijk je afnemers. Momenteel worden veel aardappelen afgekeurd. Sommige fabrieken hanteren hun kwaliteitseisen alsof het de Bijbel is. Ze vergeten echter dat elk jaar anders is en dat de aardappel ook een natuurproduct is en je als teler nu eenmaal niet alles in de hand hebt!

Jaap Haanstra, waar zit je?

Ik heb al eens vaker gepleit om in sommige jaren de kwaliteitseisen te verlagen. Helaas is hier nog steeds geen gehoor aan gegeven. Jaap Haanstra, waar zit je? Heb je al wat bereikt op dit vlak?

Moeilijk fritesaardappelras in jaren met veel neerslag

In sommige jaren wordt het onderwatergewicht van sommige fritesrassen moeilijk gehaald. Gevolg: vele afkeuringen. Vele fritesfabrieken hebben bijvoorbeeld Agria in hun rassenpakket. Dit staat bekend als een ras dat in jaren met veel neerslag vaak moeilijk zijn onderwatergewicht haalt. De verwerker beslist welke rassen zij hun telers aanbieden. Zij kiezen deze rassen omdat ze hier onder goede omstandigheden goede frites van kunnen maken. Maar heb je een extreem jaar, dan wordt de teler hierop afgerekend (vracht afgekeurd) en wordt hij bedankt en wordt hem volgend jaar meer succes toegewenst.

Fritesfabrieken promoten rassen maar leggen risico’s bij teler

Zo heb je meerdere rassen met een beperking (zoals holgroei, kringerigheid) die door de fritesfabrieken gepromoot worden en waar alle risico’s bij de teler liggen. Vaak gaat het goed, maar in een extreem jaar ben je als teler de pineut. Het is helemaal treurig als je na zo’n afkeuring nergens anders meer met je aardappelen heen kunt dan naar de vergister of het veevoer. En het is helemaal triest als je een contract hebt in een slecht jaar maar geen aardappelen om het vol te leveren omdat al je aardappelen zijn afgekeurd en het je verboden wordt om buurmans aardappelen te leveren!

Telerbeschermingscommissie zou met zwarte lijst moeten komen

De fritesfabriek heeft een aardappelrassenpakket waarvan zij denkt dat ze goede frites kan maken. Eigenlijk zou een ras dat tot te veel afkeuringen leidt door een telersbeschermcommissie op de zwarte lijst geplaatst moeten worden. Je kunt telers die een afkeuring hebben, vragen om dit afkeurrapport door te mailen om alles in kaart te brengen van welk ras afgekeurd is en wat tot afkeuring geleid heeft. En niet te vergeten bij welke fritesfabriek ze zijn afgekeurd. Als al deze gegevens gebundeld konden worden, zou je veel bruikbare informatie naar buiten kunnen brengen waar vele aardappeltelers wat aan hebben. Redactie Boerderij, hier is werk in de winkel! Misschien wordt de wolf dan toch nog een schoothondje.

Fritesaardappelteler staat onderaan de ladder

Als teler sta je onderaan de ladder en heb je vaak het gevoel dat iedereen zijn portie van de koek pakt en dat je als teler blij mag zijn als er nog een paar kruimels overblijven. Dit jaar moet je zelfs de kruimels met een vergrootglas zoeken.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin