Emissiearme stalvloer bij melkveehouderij. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Technische branche: maak vergunning met innovatieve systemen mogelijk

De vereniging voor de technologische industrie FME roept het (demissionaire) kabinet op om vergunningverlening mogelijk te maken en duidelijkheid te geven voor boeren die willen investeren in innovatie om op hun bedrijf de stikstofuitstoot te beperken.

Boeren zijn momenteel terughoudend in het investeren in innovatieve (stal)technieken waarmee ze stikstof kunnen reduceren. In een persbericht roept de vereniging van hightech ontwikkelaars de overheid op om duidelijkheid te scheppen.

Onzekerheid bij agrarisch ondernemers

Volgens FME vertraagt de huidige onzekerheid over de goedkeuring en implementatie van deze systemen de broodnodige stikstofreductie. Agrarisch ondernemers hebben geïnvesteerd in geavanceerde technologieën om milieuvriendelijker te produceren, maar het ontbreken van duidelijke richtlijnen en regelgeving creëert aarzeling bij boeren, ziet FME.

“De nieuwste generatie stalsystemen werkt fundamenteel anders dan de vorige, en biedt daardoor meer mogelijkheden tot monitoring en borging dan er tot nu toe kon”, meent FME. De systemen spelen een sleutelrol in het verminderen van stikstofuitstoot in de agrarische sector, is de overtuiging.

Emissiefactoren opnieuw bekeken

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Bekende bedrijven die lid zijn van deze organisatie zijn bedrijven als Lely, Vencomatic, Metz Dairy, JOZ en Hanskamp, als het gaat om bedrijven die zich bezighouden met stikstofreductie in de veehouderij.

De werkzaamheid van verschillende innovatieve stalsystemen blijkt in de praktijk tegen te vallen, blijkt uit recente onderzoeken. De emissiereductie van vloeren in melkveestallen die voor 2021 een goedkeuring hebben gekregen blijkt er in praktijk nauwelijks te zijn. De toegekende factoren worden bijgesteld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – verantwoordelijk voor de RAV-lijst – bekijkt de emissiefactoren voor staltechnieken voor melkvee van voor 2021 opnieuw. Ook nieuwere technieken met hetzelfde werkingsprincipe worden hierin meegenomen. Ook systemen in de varkens- en pluimveehouderij zoals bepaalde typen luchtwassers, blijken in sommige gevallen minder effect te hebben dan verwacht.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin