Aardbevingsschade in Groningen. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

TCMG: panel gaat schade mestkelders beoordelen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat de schade aan mestkelders door een panel laten beoordelen.

Het doel is om zo tot een rechtvaardige werkwijze te komen hoe de schade beoordeeld dient te worden. Het adviespanel bestaat uit leden die samen technische, juridische en agrarische kennis hebben.

Onafhankelijk advies

De TCMG wil door het onafhankelijke panel worden geadviseerd over de wijze waarop zij de schade aan mestkelders dient te beoordelen. TCMG heeft gevraagd om duidelijkheid te scheppen over welke schade agrarische bedrijven met mestkelders hebben geleden door gaswinning.

De commissie heeft aan het adviespanel gevraagd om op 1 juli met een advies te komen. Tussentijdse schademeldingen zullen gewoon behandeld worden. De teller staat ondertussen op ruim 800 schademeldingen van agrarische bedrijven, verdeeld over 700 adressen. Voor 160 adressen is een besluit genomen.

Beheer
WP Admin