<em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

Syngenta wil met duurzaamheidsplan imago verbeteren

Syngenta zet met haar Good Growth Plan in op duurzame landbouwontwikkeling wereldwijd. Het plan moet de producent van zaden en gewasbeschermingsmiddelen een beter imago helpen geven in een wereld die volgens het bedrijf steeds meer vanuit de emotie en minder met een wetenschappelijk oog naar zijn producten kijkt.

Het zijn roerige dagen bij Syngenta. De wereld van zaden- en gewasbescherming wordt gedomineerd door overnamenieuws en slechte publiciteit. In de nieuwskolommen gaat het over de overname van Syngenta door het Chinese ChemChina, het samengaan van Dow en DuPont en de vraag of Monsanto Bayer CropScience of BASF wil overnemen. Het is businessnieuws waar de gemiddelde burger of boer weinig boodschap aan heeft.

Bijensterfte

De overige publiciteit richt zich op de relatie tussen zaadcoatings en bijensterfte, zorgen over gezondheidsgevolgen van genetische modificatie of de vraag of glyfosaat kanker veroorzaakt. Het gaat te ver de agrochemische industrie te vergelijken met bijvoorbeeld de tabaksindustrie of oliemaatschappijen, maar feit is dat bedrijven van de maatschappelijke opinie in discussies geen voordeel van de twijfel krijgen.

Wereldvoedselvraagstuk

Het zit Syngenta, de grootste speler in de agrochemie, dwars. Deels omdat de wereld volgens het bedrijf haar technologie bitter hard nodig heeft. Volgens topbestuurder Jon Parr staat de wereld voor de grootste geopolitieke uitdaging van de moderne tijd: het voeden van een wereld van 9 miljard zielen. Parr deed de uitspraak tijdens een presentatie aan de vooravond van een forum dat het bedrijf samen met de Europese organisatie van landeigenaren jaarlijks in Brussel organiseert. Een groot, en dus duur, forum dat helemaal in het teken van duurzame ontwikkeling staat.

Het wereldvoedselvraagstuk is volgens hem meer dan een landbouwkundig vraagstuk, omdat het om leven en dood gaat en een tekort aan voeding oorlogen en massale migratie kan veroorzaken. De negatieve publiciteit zit het bedrijf ook dwars omdat het slecht voor zaken is. Niet dat boeren en tuinders haar producten niet kopen. Zelfs het favoriete mikpunt van de ngo-wereld, Monsanto, had op dit punt nooit reden tot klagen.

Zwakte: toelatingen van zaaigoed en middelen

De zwakte zit elders. Syngenta moet haar producten, van genetisch gemodificeerd zaaigoed tot bestrijdingsmiddelen, toegelaten krijgen. De Europese toezichthouder Efsa heeft in alle grote discussies ten voordele van de industrie geoordeeld. De politieke realiteit is zo veranderd dat diverse landen – zoals Frankrijk en Oostenrijk – op andere dan wetenschappelijke gronden toelating van technologieën tegenhouden.

Imagoplan boekt resultaat

Het toelatingsbeleid is verschoven van risico-analyses van de aanwending van pesticiden naar een focus op aanwezige gevaarlijke stoffen op zichzelf. Syngenta probeert het imago van haar bedrijf te verbeteren met het Good Growth Plan, dat boeren in de hele wereld moet helpen en stimuleren duurzamer gewassen te verbouwen. Het plan behelst concrete doelstellingen over onder meer het verhogen van de productiviteit, bloemrijke akkerranden, verantwoord spuiten, helpen van kleinschalige boeren en redden van landbouwgrond die verloren gaat.

Good Growth Plan moet vooral goodwill opleveren

Het programma levert niet direct winst op; integendeel. Voor de lange termijn moet het plan het bedrijf goodwill opleveren. Wat de belangrijkste motivatie ook mogen zijn, het programma levert resultaten. In 2015 hielp Syngenta bijvoorbeeld 2,4 miljoen hectare levensvatbaar voor de landbouw te houden. Een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. Het doel voor 2020 is 10 miljoen hectare.

Syngenta wil helpen de productie van landbouwbedrijven te vergroten

Syngenta vergrootte ook het aantal boerderijen waarop het bedrijf probeert met het promoten van een betere landbouwpraktijk te helpen de productiviteit te vergroten. In 2014 tekenden voor het eerst 860 bedrijven in en in 2015 1.062. De gemiddelde productiviteitsstijging was in 2015 2 procent. In 2020 moet het percentage naar 20 procent geklommen zijn. Op cijfers valt veel af te dingen, maar feit is dat het bedrijf door de maatschappelijke druk gedwongen probeert duurzaamheid integraal opneemt in de bedrijfsvoering.

Een groot verschil met enkele decennia geleden, toen producenten van pesticiden vaak simpelweg zo veel mogelijk werkzame stof probeerden te slijten. ChemChina heeft Syngenta een meerderheid van de bestuurszetels beloofd, en dus lijkt het Good Growth Plan voor de komende jaren gewaarborgd. De vraag is nu of het bedrijf het initiatief in maatschappelijke discussies inderdaad kan terugwinnen.

Beheer
WP Admin