Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Suikerbietenteelt kost organische stof

De organischestofbalans van percelen waar suikerbieten worden geteeld is negatief, maar tendeert naar een evenwichtssituatie. Dat blijkt uit cijfers van het teeltregistratiesysteem Unitip van Suiker Unie.

In 2014 kwamen suikerbietenpercelen nog 179 kilo effectieve organische stof (EOS) tekort. Dat was in 2017 afgenomen naar een tekort van 30 kilo per hectare.

Teeltjaar 2018 is een uitzondering. Het tekort liep op naar 120 kilo per hectare. De verklaring is dat het jaar ervoor minder groenbemesters zijn geteeld. De stijgende lijn in de hoeveelheid EOS die met organische bemesting is aangevoerd, zet wel door. In de berekening gaat Unitip uit van een EOS-afvoer van 2.000 kilo per hectare per jaar, en een aanvoer met gewasresten van suikerbieten van 1.250 kilo per hectare.

Opmerkelijke regionale verschillen organischestofbalans

Opmerkelijk is het verschil tussen regio’s. Globaal is de balans op de lichtere gronden positief en op de zwaardere negatief. In het zuidoostelijk zandgebied is afgelopen seizoen 200 kilo meer organische stof aan- dan afgevoerd. In Noord- en Zuid-Holland is juist 460 kilo organische stof meer afgebroken dan aangevoerd.

Beheer
WP Admin