AlgemeenAchtergrond

Succesfactor heeft geen label

Een landbouwbedrijf overnemen is niet sexy. Toch zetten velen die stap om uiteindelijk uit te groeien tot een succesvol ondernemer. Dat lukt niet zonder passie.

Zo’n 600 jonge agrarische ondernemers bezochten woensdag 26 januari schouwburg het Orpheus in Apeldoorn. Daar organiseerde Agrifirm voor de tweede keer een jongerendag. De dag stond dit keer in het teken van ondernemen met passie. Want zoals Agrifirm-directievoorzitter Kees Sijssens verwoordde: “Zonder passie geen succes, passie is de drijfveer voor succes.” Sijssens lichtte toe hoe Agrifirm Group, sinds de fusie op 1 juni 2010 tussen de coöperaties Agrifirm en Cehave Landbouwbelang, zich heeft gevestigd in Apeldoorn. Het is inspelen op de behoefte van de sector. Innovaties, duurzaamheid en nichemarkten is waar Agrifirm aan werkt. Hiermee wil het bedrijf de groeiende vraag naar voedingsmiddelen met een vereiste duurzaamheid realiseren.

Zakenvrouw met scherpe blik

Zakenvrouw Annemarie van Gaal besprak waarom bedrijven wel of niet slagen. Het publiek waardeert haar verhaal over haar bewogen en uitdagende weg naar de top zeer. Een sector als de agrarische wordt door de ‘jeugd’ niet gauw ‘sexy’ gevonden. En het is zeker niet aantrekkelijk om aan bedrijfsovername of investeringen te denken in tijden van economische tegenslagen of een tegenvallende markt. Van Gaal motiveerde vriend en vijand met succesverhalen, tips en vooral door de kracht van het ondernemen over te brengen. Succesfactor heeft volgens haar geen label. Het is een kwestie van op het juiste moment de juiste beslissingen nemen en durven. Ook benadrukt Van Gaal dat een frisse kijk op zaken vaak de oplossing is voor veel problemen.

Steun voor innovatievelingen

Staatssecretaris Henk Bleker gaf daarna zijn visie op het landbouwbeleid en de toekomst van de agrarische sector. Waarin duurzaamheid wederom centraal staat, met oog op het mestbeleid en de groeiende behoefte aan grondstoffen. Subsidie wordt verstrekt aan agrariërs die innovatief werken aan de toekomst.
Ondernemer Ton Görtz vervolgde op het verhaal van de staatssecretaris door zijn (en zijn families) ondernemerschap in kaart te brengen. Van een kleinschalig varkens- en fruitteeltbedrijf groeide zijn onderneming uit naar een grootschalig bedrijf met naast eerder genoemde sectoren nu ook akkerbouw en een loonbedrijf. Daarnaast heeft Görtz vestigingen opgezet in Duitsland om het bedrijfsrisico te spreiden en een uitdaging aan te gaan.

Passie of mazzel

Als afsluiter legde journalist Joris Luyendijk het verschil uit tussen ‘boeren’ met een mening over ‘Amsterdammers’ en ‘Amsterdammers’ met een mening over ‘boeren’. Ook sprak hij over hoe deze mensen praten over passie, maar dat het volgens hem toch echt om geluk (ofwel ‘mazzel’) gaat, wanneer over succes wordt gepraat. Hoe kun je dan wel succesvol zijn? Refererend aan de achterliggende gedachte van de jongerendag, ‘hoe jonge ondernemers kunnen uitgroeien tot succesvolle agrariërs’, zei Luyendijk: “Met een frisse kijk op de markt, handig gebruik van communicatie en een flexibele, nieuwsgierige opstelling.”

Beheer
WP Admin