Archiefbeeld van onderzoek door Stichting Zoete Toekomst in 2020. – Foto: Galama Media AlgemeenNieuws

Succes met proef zoetwateropslag op Texel

Ondergrondse wateropslagsystemen zijn een oplossing voor Texel, waar de landbouw kampt met een voortdurend tekort aan zoetwater. Dat blijkt uit een succesvolle proef met een ondergronds wateropslagsysteem. Daarbij bracht het proefperceel pootaardappelen meer op.

Gedurende het jaar valt er 44 miljoen kuub water op Texel. Dat is ruim voldoende voor de landbouw, maar de zomers zijn steeds droger. Op Texel geldt een permanent beregeningsverbod en het meeste grond- en oppervlaktewater is verzilt. In de natte wintermaanden wordt het water weggepompt door het waterschap in plaats van opgeslagen.

Verder proefdraaien met zoetwatercoöperaties

Zoete Toekomst op Texel startte in 2020 op twee locaties een ondergrondse wateropslag om het water beschikbaar te houden voor droge periodes. Het proefperceel pootaardappelen op Texel dat is geïrrigeerd vanuit de ondergrondse wateropslag, bracht 20% meer op dan het referentieperceel dat niet werd geïrrigeerd.

Het onderzoek gaat nu het opslagsysteem op grote schaal testen of het zowel technisch als financieel goed uitpakt voor verschillende teelten. In zogenaamde zoetwatercoöperaties wordt gekeken hoe meerdere akkerbouwers kunnen samenwerken. In de toekomst nemen Zoetwatercoöperaties het beheer van de opslagsystemen en de verdeling van het zoete water op zich.

Lees ook: Kennis is het wapen in de strijd tegen verzilting

Beheer
WP Admin