Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Subsidie voor waterbesparende maatregelen

Waterschap Rivierenland in Tiel verruimt het gebied waarin telers subsidie aan kunnen vragen voor waterbesparende maatregelen.

Het waterschap heeft samen met ZLTO en het Deltafonds hiervoor een regeling opgezet. In lange perioden van droogte kunnen waterschappen voldoende aanvoer van beregeningswater niet garanderen. Dat is een risico voor agrariërs.

Waterbesparende maatregelen

Afgelopen zomer gold voor telers in Rivierenland overdag een beregeningsverbod. Waterbesparende maatregelen kunnen dan de kans op droogteschade verminderen. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen agrariërs uit het hele rivierengebied bij Waterschap Rivierenland subsidie aanvragen voor innovatieve waterbesparende maatregelen. De regeling was vorig jaar al opengesteld voor het gebied ten zuiden van de Waal, nu geldt het voor het hele werkgebied.

Hoogte van subsidie

De vergoeding geldt bijvoorbeeld voor zaken als aanleg van druppelirrigatie, peilgestuurde drainage, plaatsspecifiek beregenen of aanschaf van bodemvocht sensoren. De hoogte van de subsidie varieert van 25 tot 40% van de kosten en hangt af van het waterbesparende effect. De maximale vergoeding is € 35.000 per bedrijf.

Beheer
WP Admin