Foto: Canva AlgemeenNieuws

Subsidie voor onderzoek naar duurzame concepten

Het ministerie van Landbouw trekt € 1,35 miljoen subsidie uit voor onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe duurzaamheidsconcepten.

Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten.

Versterken verdienvermogen van de veehouder

Landbouwminister Carola Schouten: “Met deze subsidieregeling wil ik iedereen in de dierlijke voedselketen, van veehouder tot supermarkt, de kans geven innovatieve ideeën uit te werken om hun duurzame dierlijke producten op de markt te brengen. Een belangrijke voorwaarde is dat het idee ook bijdraagt aan het versterken van het verdienvermogen van de veehouder. We hebben de ondernemersgeest van alle partijen nodig om de omslag te maken naar duurzame dierlijke productie.” De subsidieregeling is een nieuw onderdeel binnen de bestaande mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Beheer
WP Admin