<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Subsidie sloop nertsenhouderij aangepast

De Europese Commissie dwingt Nederland de sloop- en ombouwsubsidie voor pelsdierhouders aan te passen.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft de regeling opnieuw aan de Tweede Kamer voorgelegd.  De subsidieregeling wordt pas ingevoerd als er meer duidelijkheid is in de juridische procedure tegen het verbod op de pelsdierhouderij.

Staatssteun

De Europese Commissie heeft de subsidieregeling moeten beoordelen, omdat er sprake is van staatssteun als de nertsenhouders geld krijgen bij de beëindiging van hun bedrijf. Ook al is dat gedwongen door de wet.

In de wet die de pelsdierhouderij verbiedt is een subsidieregeling opgenomen. Die regeling is al eerder aan de Tweede Kamer voorgelegd. Daarna heeft de Europese Commissie er naar gekeken en die heeft Nederland aanwijzingen gegeven voor veranderingen van de sloop- en ombouwregeling.

Kopers grond

Een van de veranderingen is dat de subsidie alleen de nertsenhouder ten goede mag komen.  In de vorige regeling was gesteld dat de vergoeding ook aan kopers van de grond kon worden toegekend.

Verder is bepaald dat de looptijd van de regeling beperkt is tot 31 december 2022, terwijl het verbod definitief van kracht wordt in 2024. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders vecht het verbod aan. In eerste instantie verklaarde de rechtbank de wet buiten werking. Het gerechtshof maakte die uitspraak ongedaan. Nu ligt de zaak voor bij de Hoge Raad.

Beheer
WP Admin