De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikt over een budget van €3,5 miljoen om de investering in machines waarmee je vanggewassen te lijf gaat, te subsidiëren. - Foto: Koos Groenewold MechanisatieNieuws

Subsidie beschikbaar voor mechanisch vanggewas verwerken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikt over een subsidiebudget van € 3,5 miljoen om de investering in machines voor het verwerken van groenbemesters en vanggewassen te subsidiëren. Subsidie aanvragen kan van 1 tot en met 29 september.

Concreet gaat het volgens RVO om machines die vanggewassen vernietigen, maaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken. RVO geeft daarbij als voorbeelden een messenwals of messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. RVO noemt deze subsidie Geïntegreerde gewasbescherming.

Volgens de voorwaarden geldt de subsidie alleen voor nieuwe machines. Het geldt dus niet voor de aankoop van gebruikte machines. Bovendien moeten er minimaal € 10.000 kosten mee gemoeid zijn. RVO stelt dat je de helft van de kosten gesubsidieerd krijgt, met een maximum van € 125.000 exclusief btw. Dat betekent dat je minimaal € 5.000 subsidie mag aanvragen.

€ 1,5 miljoen voor innovatieprojecten

Als de aanvraag is goedgekeurd, dien je binnen een maand met de activiteiten tot die investering te starten. Binnen één jaar vindt de levering plaats. Je mag in één aanvraag subsidie aanvragen voor maximaal twee machines. Vul je twee aanvragen in, dus voor elke nieuwe machine één, dan krijg je bij de tweede aanvraag een afwijzing.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraagperiode sluit als het beschikbare budget is overschreden. Dan wordt op de sluitingsdag geloot welke aanvragen van die dag wel en niet in behandeling worden genomen.

Tegelijkertijd is € 1,5 miljoen beschikbaar voor zogenoemde innovatieprojecten. Dat betreft projecten waarin je meewerkt aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden.

Beheer
WP Admin