AlgemeenOpinie

Stuifschade valt mee in lezerspanel

Met stuifschade in de akkerbouw lijkt het mee te vallen, is althans het beeld in het Boerderij-lezerspanel. Een enkeling heeft echter wel (flinke) schade.

Stuiven is een bekend probleem in de akkerbouw, zeker in bepaalde regio’s, zoals de Veenkoloniën. Door de specifieke (weers)omstandigheden zijn er dit jaar wel meer problemen met verstuiving dan gewoonlijk. Op 16 april was er in de Veenkoloniën een heuse zandstorm.

 

3 procent moest overzaaien

Boerderij vraagt de leden van zijn lezerspanel deze week of ze in hun (eventuele) akkerbouwgewassen last hebben van stuifschade. Daarbij blijkt dat de schade, over de hele linie, gelukkig meevalt.

Van de 110 akkerbouwers die dinsdag 7 mei rond het middaguur de enquête hadden ingevuld, kiest 2 procent dit meerkeuzeantwoord: ‘Ja ik heb stuifschade, ik heb hele percelen moeten overzaaien’. 1 procent zegt pleksgewijs te hebben moeten overzaaien.

8 procent heeft weliswaar enige stuifschade, maar zegt niet te hebben hoeven overzaaien. 22 procent, bijna een kwart van de telers in het panel, zegt: ‘Nee, ik heb geluk gehad, telers in mijn buurt hadden wel stuifschade’. Met 63 procent de meerderheid zegt: ‘Nee, in mijn regio was van verstuiving niet of nauwelijks sprake’.

 

Maatregelen tegen verstuiven hielpen

Er is ook een groep die met het oog op de stuifrisico’s de zaken niet aan het toeval heeft overgelaten. 5 procent van de akkerbouwers in het lezerspanel antwoordt namelijk: ‘Dankzij anti-stuifmaatregelen heb ik in mijn gewassen geen schade’.

 

Geef ook uw mening over actuele zaken!

Wilt u ook uw mening zo af en toe laten doorklinken over actuele zaken die de boer raken? Meld u dan aan voor het Boerderij-lezerspanel: www.boerderij.nl/panel

Beheer
WP Admin