Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Studie: minder stikstof, meer inkomen

In de melkveehouderij valt nog veel milieuwinst (stikstof) te halen, die gepaard gaat aan een verbetering van het economisch resultaat.

Dat blijkt uit een studie van Wageningen Universiteit, dat online is gepubliceerd door het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Research.

Het onderzoek is gebaseerd op de resultaten van 341 Nederlandse melkveebedrijven in de periode van 2006 tot 2017.

Tot 50% minder stikstofverlies

De onderzoekers komen tot de conclusie dat achterblijvende bedrijven hun prestaties kunnen opvijzelen tot het niveau van de best presterende bedrijven. De milieuwinst die ze daarbij boeken, kan oplopen tot 50% minder stikstofverlies, terwijl ze tegelijkertijd hun inkomen met 34% kunnen verhogen. ‘Een win-win-situatie voor boeren en milieu’, aldus de vier auteurs van de studie, Melina Lamkowsky, Oene Oenema, Miranda Meuwissen en Frederic Ang.

Gebaseerd op een kleine steekproef

Groei van de productiviteit kan tegelijkertijd de winst verhogen en de milieudruk verlagen, aldus de onderzoekers. Ze zeggen erbij dat hun onderzoek is gebaseerd op een kleine steekproef van relatief gelijksoortige melkveebedrijven. Het is mogelijk dat er grotere productiviteitsverschillen zijn als gekeken wordt naar de gehele melkveehouderij.

Commissie-Remkes

Volgens de onderzoekers is vermindering van de stikstofbelasting van het milieu van groot belang, niet alleen voor de Nederlandse melkveehouderij. De studie laat zien dat het niet per se nodig is het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie-Remkes) te volgen om de stikstofuitstoot te reduceren. De Commissie-Remkes heeft aanbevolen de dierlijke productie te verminderen om daarmee de stikstofuitstoot te verlagen.

Helpen met management

De overheid moet veehouderijbedrijven op verschillende manieren helpen hun management te verbeteren, onder andere door de uitwisseling van kennis, advisering, training en studiegroepen waarin ondernemers elkaar helpen. Industrie, landbouworganisaties, milieuorganisaties en andere partijen moeten daaraan bijdragen, aldus de onderzoekers.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Reacties

  1. Waarom zijn er zo weinig positieve reacties en waarom worden onderzoeken van de WUR altijd als onbetrouwbaar afgedaan Er moet een stikstof reductie komen hoe het ook wendt of keert je kunt als veehouder wel steeds verder je kop in het zand steken maar of dat ook maar in het geringst bijdraagt tot een oplossing ik weet wel zeker van niet, maar we leven in een vrij land daar mag je je als een struisvogel gedragen

  2. Een waardevol onderzoek, waarmee weer eens bewezen wordt , dat investeren in milieumaatregelen loont. Herre Bartlema

  3. Tuurlijkl, er is vast weer eens het zoveelste onderzoek dat uitwijst dat het mogelijk is. LNV heeft weer een reden om gewoon doorv te kunnen met steeds absurdere plannen.

Beheer
WP Admin