Strokenteelt wordt op meerdere percelen onderzocht. Meestal gaat het om biologische percelen. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Strokenteelt kost meer uren dan traditionele uienteelt

Proefboerderij Rusthoeve heeft geteld hoeveel uren zijn besteed aan de uienteelt op het perceel met strokenteelt. Dat is vergeleken met de praktijk.

Op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) lag in 2021 voor het tweede jaar een 4,2 hectare groot perceel met gangbare strokenteelt. Dit is onderdeel van het project Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. In een webinar werden ervaringen van teeltjaar 2021 gedeeld.

Randeffecten zijn er al snel bij strokenteelt. Bij de wortelen zat in de rij naast de phacelia met boekweit duidelijk meer schade door de wortelvlieg. Ook bleken de aardappelen later in het seizoen in de uien te gaan hangen. Op hun beurt hadden de aardappelen last van de mengteelt tarwe en veldbonen, die in de aardappelen ging hangen. “In de aardappelopbrengst van die buitenste rij zagen we dat terug”, zegt Anneleen Riemens van Proefboerderij Rusthoeve.

Ziekten en plagen

De ziekte- en plaagbeheersing lijkt gunstiger in de strokenteelt. Evenals in 2020 is in de suikerbieten in de stroken niet gespoten tegen groene luizen, omdat de aantallen onder de schadedrempel bleven. Al vroeg in de teelt zijn volop natuurlijke vijanden geteld. Dit jaar waren dat vooral soldaat- en kortschildkevers, gaas- en zweefvliegen en sluipwespen. Ook de populatie zwarte bonenluizen bleef onder de schadedrempel. In de aardappelen is ook niet gespoten tegen luizen.

In de uien is ondanks de hoge ziektedruk sporadisch valse meeldauw en stemphylium gevonden. Trips was in tegenstelling tot vorig jaar ook geen groot probleem. In week 24 werd de eerste trips gevonden in de uienstrokenteelt. In de overige percelen van de proefboerderij zat toen nog geen trips. “In week 27 en 29 is gespoten met Batavia. In combinatie met de natuurlijke vijanden was de bestrijding afdoende.”

Uren

De strokenteelt kost meer tijd, blijkt uit een eerste inventarisatie. Vijf Zeeuwse telers hebben hun uren bijgehouden. Die zijn vergeleken met de strokenteelt. Grondbewerking, zaaien en spuiten verschilden niet. In de strokenteelt is minder vaak gespoten, maar de machine neemt per rondgang minder oppervlakte mee. De oogst kostte in de praktijk 3 uur, in de strokenteelt 8. “Bij de oogst moesten we deels met de proefveldmachine oogsten”, zegt Dominique Cammaert van Delphy. Dit krijgt een vervolg.

 
Klikbare Afbeelding Grasdag Banner
Beheer
WP Admin