Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Strokenfrees alternatief voor ploeg bij maisteelt

De strokenfrees blijkt een goed alternatief voor de ploeg in maisteelt op Fries veen.

Het bestuurlijk overleg veenweide overweegt om de proef voor niet-kerende grondbewerking voor mais op Fries veen op te schalen. De strokenfrees blijkt namelijk een goed alternatief voor de ploeg. Aan het verbod op de maisteelt op Fries veen lijkt hiermee een einde te komen.

Bodemdaling beperken

Dit bleek tijdens een bijeenkomst met boeren, landbouwpartijen, Wageningen UR en Aequator Groen & Ruimte. De proef werd opgezet nadat de provincie een paar jaar geleden aangaf de teelt van mais te willen ontmoedigen. Doel is om de bodemdaling in het gebied te beperken. Als de grond niet (diep) bewerkt wordt komt er namelijk minder lucht vrij. Dit betekent minder oxidatie van de veenbodem, wat noodzakelijk is om de bodemdaling te stoppen.

Proeven met niet-kerende grondbewerking

Er zijn 2 jaar lang proeven gedaan bij Loonbedrijf Brak in Aldeboarn met niet-kerende grondbewerking. Uit de resultaten blijkt dat er weinig verschil is tussen ploegen en het gebruik maken van de strokenfrees. Saldoberekeningen laten dit ook zien. Bovendien blijkt het grondwater eerder en dieper weg te zakken bij gras dan bij mais. Dit betekent dat mais effectiever omgaat met water.

Beheer
WP Admin