AkkerbouwOpinie

Stro persen of inwerken

De tarweoogst is goeddeels achter de rug en veel akkerbouwers zitten in het stro. In die zin dat ze het óf aan het inwerken zijn óf aan persen en laden.

De afweging inwerken of verkopen is voor de akkerbouwer een keuze tussen de korte en de langere termijn. De korte termijn is die van direct wat extra opbrengst uit de graanteelt; de langere termijn is dan die van een productievere bodem door meer organische stof.

Bodemverdichting

Een argument contra persen dat hier de laatste jaren bijkomt, is de bodemverdichting. Een groeiende groep akkerbouwers wil de zware stampende pers niet meer op het land hebben. Al helemaal niet meer de vrachtwagens. Met hun bandenspanning van tegen de 10 bar verdichten ze de bodem. Volgens Wageningse deskundigen treedt deze vaak onomkeerbare schade ook op op een vrij droge graanstoppel tot onder de bouwvoor. Onderzoek van een paar jaar geleden bracht ook aan het licht dat veel Nederlandse gronden verdicht zijn of bij de huidige intensieve bouwpannen en zware machines groot risico lopen dat te worden.

Weloverwogen keuze maken

Het lastige aan de keuze voor akkerbouwers is dat persen nu direct zeker €200 per hectare extra oplevert, terwijl hakselen en onderwerken meteen een paar tientjes extra kost. En dat het voordeel op langere termijn eerder beredeneerd is dan een aanwijsbaar gevolg is van ingewerkt stro. Soms is vijf tot tien keer €200 erg welkom.

Niettemin is de akkerbouwer het aan zijn bedrijf en aan zijn bodem verplicht om zich als goed rentmeester te gedragen en de afweging tussen wel of niet persen in ieder geval weloverwogen te maken.

Beheer
WP Admin