MechanisatieFoto

Strip-till strokenbemester dient drijfmest toe

Schalkhaar (Ov.) – Wiljan Wigink (33), mede-eigenaar van Loonbedrijf Markvoort, houdt er een eigen visie op precisielandbouw op na. Volgens hem geeft het bepalen van plaatsspecifieke gras- en maisopbrengsten minder toegevoegde waarde dan sturen aan de basis bij bodem en bemesting. Eén van de mogelijkheden die hij hiervoor ziet, is strip-till grondbewerking en drijfmest toedienen in de rij.

Een uitgebreide reportage van de aanpak van Loonbedrijf Markvoort is te lezen in TREKKER 321. Dit juni-nummer valt bij abonnees rond 29 mei in de brievenbus.