AlgemeenOpinie

Strategische grondstoffen

Agrarische grondstoffen zijn in toenemende mate onderwerp van geostrategie. Landen en grote bedrijven doen hun best om de bronnen van schaarse grondstoffen als fosfaat en kalium binnen hun invloedssfeer te krijgen.

Het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving heeft hierover een interessant rapport en een aantal adviezen uitgebracht.

De onderzoekers pleiten voor een strategischer opstelling van de EU. Grondstoffen moeten zeker worden gesteld voor Europese behoefte. Dat moet omdat die grondstoffen eindig zijn en omdat ze vaak in handen zijn van maar een handjevol landen of bedrijven.

Wat betreft die eindigheid lijkt het risico overdreven. Dat over 370  jaar de fosfaat op is en over 288 jaar de kalium, maakt geen indruk. Er zijn andere problemen die op kortere termijn vele malen heftiger zijn, denk aan de snel groeiende wereldbevolking en de stijging van de zeespiegel. Ook het pleidooi om minder afhankelijk te worden van import lijkt overdreven. Streven naar zelfvoorzienendheid is zelden een succesvolle strategie. Internationalisme wint altijd van isolationisme.

Steekhoudender is het advies om meer oog te hebben voor voedsel in het Europese grondstoffenbeleid. Bevordering van stabielere grondstoffenprijzen, door bijvoorbeeld anti-dumpingbeleid te voeren, snijdt ook hout. Er moet een slot op de deur zijn tegen marktmanipulatie door enkele giganten. En het is een goed idee om een EU-grondstoffenagentschap op te richten. Een goede strategie staat en valt bij gedegen informatie.

Beheer
WP Admin