AlgemeenNieuws

Strategie FloraHolland door leden goedgekeurd

Aalsmeer – De leden van FloraHolland zijn akkoord met de nieuwe FloraHolland 2020-strategie die de directie heeft ontwikkeld. Dat bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering donderdagavond in Naaldwijk. De strategie staat in het teken van twee ambities: betere marges voor leden en hun klanten en het vergroten van het aantal consumenten van bloemen en planten en de uitgaven per consument.

De leden stemden verder in met enkele voorstellen, waaronder een verhoging van de contributie om een verlies uit 2013 te dekken, het verkopen van het complex in Bleiswijk en de heffingen voor 2015. Twee leden van de Raad van Commissarissen zijn herkozen en een van de leden nam afscheid. Volgens topman Lucas Vos gaat FloraHolland met haar expliciete margewens terug naar de kern van de coöperatieve veiling.

FloraHolland wil de consumentenbasis vergroten door kennis op te bouwen en te delen. “Door het opbouwen van kennis over consumenten, kunnen we onze leden en hun klanten een beter begrip van de markt en van het consumentengedrag bieden. Met die kennis kunnen zij aansluiten bij de behoeftes van de consument en hun marges op een gezonde manier laten groeien.” De handel was eerder kritisch over FloraHolland’s wens meer diensten die dichtbij of in het vaarwater van de handel zitten te ontwikkelen.

Financieel directeur Rens Buchwaldt gaf een toelichting op het jaarplan en de begroting voor 2015. FloraHolland verwacht volgend jaar een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. De begroting gaat uit van een algehele omzetstijging van 1,5 procent. De klokomzet blijft naar verwachting dalen bij een voortgaande stijging van de directe omzet. De inkomsten blijven nagenoeg gelijk.

De kosten dalen met ongeveer €8 miljoen door lagere loonkosten die resulteren uit Kompas, het meeveren met het afgenomen werkaanbod en door lagere rente en afschrijvingen. Het nettoresultaat wordt echter begroot op nul. Dat komt omdat er een budget van €18 miljoen voor de doorvoering de nieuwe strategie wordt vrijgemaakt.

Beheer
WP Admin