Foto: Hans Prinsen AlgemeenOpinie

‘Stimulerend bodembeleid nodig’

De landbouw staat voor de lastige opgave de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Dit voorjaar komt de overheid met plannen daarvoor.

Binnen de sector hoor je steeds vaker de gedachte dat boeren eigenlijk betaald zouden moeten worden voor het vastleggen van koolstof in de bodem. De bovenste bodemlaag bevat wereldwijd 2 keer zoveel koolstof als de hele atmosfeer en biosfeer samen. Het gaat dus wel ergens over. Maar er zijn veel haken en ogen aan het zogenoemde koolstofboeren.

2 maatregelen

Er zijn 2 soorten maatregelen denkbaar: vermindering van de uitstoot en vastlegging. Sommige boeren hopen op een premie voor groenbemesters, vanggewassen, blijvend grasland, niet-kerende grondbewerking en stro hakselen. Daarvoor moeten ze wel hardmaken dat die koolstof blijvend is gefixeerd en niet het volgende jaar alsnog vervluchtigt.

Uitstoot voorkomen

Maar de meeste ‘winst’ is niet te halen met vastlegging van koolstof, maar door uitstoot te voorkomen. Denk aan verhoging van het waterpeil in veengebieden, ontmoediging van het scheuren van grasland en beperking van de teelt van rooivruchten.

Het klimaatbeleid voor de landbouw ligt nu op de tekentafel. Het is zaak dat de ontwerpers niet alleen kiezen voor beperkende maatregelen, maar vooral met stimulerend beleid komen. Tenslotte is er een dubbel belang: extra organische stof is goed voor het klimaat én voor de bodemvruchtbaarheid.