Foto: Fotostudio Wick Natzijl AlgemeenNieuws

Stikstofdoel niet op wet gestoeld

De stikstofdoelstellingen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn (nog) niet juridisch vastgelegd.

Kamerlid Pieter Omtzigt wijst daarop in schriftelijke vragen, die hij maandag heeft gesteld aan minister Christianne van der Wal. In de huidige Wet stikstofreductie en natuurverbetering staat nog de doelstelling dat in 2035 74% van het stikstofgevoelige areaal onder de kritische depositiewaarde moet komen. Minister Van der Wal heeft dat doel in haar plannen met vijf jaar naar voren gehaald, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. Maar de coalitie-afspraken zijn nog niet in wetgeving vastgelegd. Van der Wal is van plan daarover begin volgend jaar een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen.

Wel zorgvuldig?

Omtzigt vraagt of het wel zorgvuldig is om ‘ambitieuze en ingrijpende doelen vast te stellen’, zonder dat de sociale, economische en regionale gevolgen bekend zijn, zonder zicht te bieden op een perspectief voor de agrarische sector, zonder zicht te hebben op de aanvullende opgaven die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn water en de klimaatopgave en zonder dat de provincies duidelijkheid hebben. Bovendien, zegt Omtzigt, ontbreekt het aan een adequate voedselzekerheidsstrategie.

Omtzigt vraagt zich af of er een wettelijke basis is om via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPGL) zwaardere opgaven op te leggen aan provincies en boeren, dan nu in de wet is voorzien. Omtzigt wil duidelijkheid van het kabinet voordat er dinsdag wordt gestemd over het NPLG.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin