Stikstofbijbemesting in aardappelen. Bijmestsystemen zijn niet geschikt als equivalente maatregel. - Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Stikstofbijmestsysteem geen equivalente maatregel

Stikstofbijmestsystemen voor aardappelen zorgen wel voor een besparing op stikstof, maar kunnen geen equivalente maatregel zijn. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR in opdracht van de landbouworganisaties LTO en NAV.

Wageningen UR onderzocht of stikstofbijmestsystemen voor aardappelen leiden tot een lager stikstofoverschot dan een systeem van vaste giften volgens de huidige gebruiksnorm. Als dat het geval is, zouden bijmestsystemen kunnen worden aangemerkt als een equivalente maatregel waarmee een verruiming van de N-gebruiksnorm bepleit kan worden.

Equivalente maatregel

Het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat in 2018 ingaat biedt telers de mogelijkheid om door toepassing van een equivalente maatregel een hogere stikstof of fosfaatnorm te hanteren.

Uit een analyse blijkt dat bijmestsystemen aangeven waar met minder N volstaan kan worden. Echter, wanneer de optimale N-gift hoger is dan de norm kunnen de systemen die extra behoefte niet detecteren. Pas als de N-afvoer met het gewas procentueel meer stijgt dan de verhoogde adviesgift daalt het overschot. Hiervan zal volgens de onderzoekers niet snel sprake zijn en dat maakt dat bijmestsystemen geen equivalente maatregel kunnen zijn.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin