Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Stikstofbeleid via PAS niet passé volgens LTO

LTO Nederland ziet in de uitspraak van de RvS geen reden om te denken dat PAS niet zou werken.

“Wel is duidelijk dat de Raad van State de PAS-regels strikt uitlegt”, aldus Gerbrand van ’t Klooster, deskundige ruimtelijke ordening van LTO Nederland. Hij reageert op de uitspraak van de Raad van State (RvS) van afgelopen vrijdag waarbij van 2 veebedrijven de omgevingsvergunning is geschorst.

‘De uitspraak moet goed uitgelegd worden’

Stikstofruimte

De uitspraak maakt volgens Van ’t Klooster duidelijk dat er geen ruimte is voor uitbreiding als de eerste 60% van de stikstofruimte in een gebied is gebruikt. Dat is ook zo afgesproken stelt LTO vast. Tegelijkertijd wijst LTO Nederland er op dat de RvS allerlei andere argumenten van de partijen die de procedure zijn gestart buiten beschouwing heeft gelaten. “De uitspraak moet goed uitgelegd worden. Dat kan in sommige gebieden betekenen dat er geen nieuwe vergunningen mogelijk zijn of worden geschorst als de beschikbare extra is vergund. Het betekent echter in geen geval dat de PAS nu passé zou zijn.”

Provincies

De betroffen provincies Gelderland en Noord-Brabant gaven aan de uitspraak nog te bestuderen. Maandag is er overleg geweest binnen het samenwerkingsverband van de provincies, het IPO.

Beheer
WP Admin