Premium
Uitrijden van compost. Organische stof verbetert de bodemkwaliteit. De stikstofvoorraad in de bodem neemt dan echter ook toe. - Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Stikstofbalans maat voor risico op uitspoeling

Reacties

  1. Dank voor de complimenten ;-). Het klopt dat een dergelijk onderzoek meer informatie oplevert naarmate het langer duurt. Helaas waren we gebonden aan een projectperiode van 3 jaar. De vraag die centraal stond in het onderzoek was of verhoging van het organische stofgehalte via organische mest- of reststoffen leidt tot een hogere nitraatuitspoeling. Op korte termijn (binnen de projectperiode van 3 jaar) was dat niet het geval, maar op langere termijn is dat wellicht anders. Dat gebruik van organische meststoffen op termijn leidt tot een hogere stikstofmineralisatie waardoor de stikstofgift kan worden verlaagd is evident. Dat was niet de onderzoeksvraag. Voor geïnteresseerden is het volledige rapport beschikbaar via . Mvg, Romke Postma, NMIdeze reactie is automatisch gemodereerd

  2. De proefperiode is te kort om veel zinnigs te zeggen, wat ook al uit de eerdere reacties spreekt. Organische stof bouwt humus op maar dat vraagt tijd. Omschakelende akkerbouwers ervaren dat het opbouwen van een bodem die van ver komt een jaar of 5 a 7 minstens nodig heeft om een nieuwe balans te bereiken, het kan soms zelfs 100 jaar duren voordat de boer ervaart dat de zaak in een nieuw evenwicht is gekomen. Humus is het materiaal dat structuur geeft, watervasthoudend vermogen verbetert, mineralen buffert (CEC) etc. Humus buffert deels ook stikstof, de ammoniumvorm wordt er door vastgehouden. Elke boer die de structuur en humuskwaliteit verbeterd ervaart parallel daaraan dat de netto stikstofgift in de loop van de tijd kan dalen. Onderzoek zou kunnen kijken hoeveel dat is, maar dat het gebeurt is boerenervaring genoeg, dat hoeft niet te worden onderzocht.

  3. Wat een achterlijke conclusie! Het onderzoek toont aan dat kunstmest de hoogste uitspoeling geeft maar we trekken de conclusie dat dierlijke mest met organisch materiaal het hoogste risico op uitspoeling heeft! Hoe krom wil je hebben?

Beheer
WP Admin