Een boerenprotest een aantal jaren geleden in Brussel. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Stikstofakkoord Vlaanderen, extern salderen mag weer

De Vlaamse regering bereikt na een wekenlange politieke crisis en boerenacties een stikstofakkoord. Extern salderen is weer mogelijk voor Vlaamse veebedrijven.

Update in onderste alinea.

Vlaanderen moet net als Nederland maatregelen treffen om de te hoge stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te sparen. Daarvoor wordt 3,6 miljard euro uitgetrokken, zo is overeengekomen.

“Dit is de moeilijkste knoop die we in de Vlaamse regering hebben moeten doorhakken”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon. De Vlaamse regering kwam vorig jaar al met plannen, maar daar kwam door protesten en onenigheid niks van terecht. Zonder maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen, dreigen bijvoorbeeld boeren, de bouw en luchthavens geen vergunning te krijgen, of die door tussenkomst van de rechter te verliezen.

“De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) is definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering”, aldus verantwoordelijk minister Zuhal Demir. “Een mijlpaal voor ons leefmilieu, de gezondheid van de Vlaming en de toekomst van de landbouw.”

Het akkoord bevat onder meer compromissen waarmee de christendemocraten (CD&V) over de streep konden worden getrokken. Zij maakten onder meer bezwaar tegen ongelijke behandeling tussen de industrie en landbouwbedrijven als het om vergunningen gaat.

Stoppers krijgen 130% van waarde landbouwbedrijf

Landbouwbedrijven die moeten stoppen krijgen een vergoeding van maximaal 130% van de waarde van hun landbouwbedrijf. De regeringspartijen in Vlaanderen zijn het er ook over eens geworden dat vergunningverlening voor landbouw en industrie vanaf 2025 weer gelijk behandeld zullen worden. Extern salderen wordt dan weer mogelijk voor Vlaamse veebedrijven.

Medeauteur: Kirsten Graumans

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. In Belgie wordt niet over ongeoorloofde staatsteun gesproken , die regelen tenminste iets. Hier in Nederland weten ze na meer als een jaar vergaderen met Brussel nu nog steeds niet of opkoop ongeoorloofde staatssteun is. Te gek voor woorden , daarom krijgt men hier niets geregeld. Benieuwd of men de eerste jaren hier sowieso iets geregeld gaat krijgen of toch bewust voor de sterfhuishuis constructie kiest.

Beheer
WP Admin