Foto: ANP AlgemeenNieuws

Stikstofadvies komt later

Het adviescollege stikstofproblematiek heeft meer tijd nodig om het eerste advies te schrijven.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat nog deze week de eerste rapportage van het college onder leiding van oud-minister Johan Remkes zou worden uitgebracht. Dat zal niet meer lukken, zo laat het adviescollege weten.

Volgorde aanbrengen

In het eerste advies zal Remkes onder andere ingaan op de problematiek die is ontstaan doordat voor bepaalde activiteiten onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig was. De commissie is gevraagd een zekere volgorde aan te brengen die kan worden gehanteerd bij de afgifte van vergunningen.

Breder advies

Remkes en zijn college zullen vervolgens een breder advies geven over de manier waarop het stikstofbeleid kan worden vormgegeven. Daarbij moet het college rekening houden met de afspraken in het klimaatakkoord en de omslag naar kringlooplandbouw. Remkes kan en mag daarbij voortbouwen op nog werkbare delen van het afgeschoten PAS.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin